W II LO w dniu 19 października odbyły się nietypowe lekcje matematyki związane ze zbliżającą się rocznicą 100-Lecia Odzyskania Niepodległości. Zajęcia prowadził Tomasz Erbel wraz z dwiema absolwentkami naszej szkoły: Aleksandrą Pożogą i Marią Erbel, które są obecnie studentkami Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo. Lekcje odbyły się w klasach Id(mat-geo) i IIb(mat-fiz), w których realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki. W ramach korelacji między historią i matematyką przedstawiono wkład polskich matematyków w zwycięstwo nad Armią Czerwoną w 1920r. Studentki zapoznały uczniów z pojęciem kryptologii (szyfrowanie i deszyfrowanie) i jej związkiem z matematyką. W trakcie zajęć uczniowie poznali jeden z najstarszych stosowanych szyfrów tzw. szyfr Cezara (używany już w I wieku p.n.e. przez Juliusza Cezara) i nauczyli się kodować i rozkodowywać informacje przy jego użyciu. Na zakończenie nasze absolwentki opowiedziały o specyfice swojego kierunku studiów podkreślając ważną rolę matematyki oraz odpowiadały na liczne pytania uczniów. Gośćmi na lekcjach byli również  dyrektor szkoły pan Tadeusz Szczepański i nauczycielka matematyki pani Beata Żeber. Lekcja wzbudziła duże zainteresowanie i w efekcie jeszcze w tym roku planowany jest wyjazd przyszłych łamaczy szyfrów z wizytą  na WAT.