W ramach szerokich działań profilaktycznych realizowanych przez szkołę w miesiącu marcu i kwietniu odbyły się spotkania  klas II   z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach-starszą sierżant Agnieszką Staryczenkow. Głównym tematem zajęć było bezpieczeństwo w sieci. Dobrze wiemy,  że Internet  jest olbrzymim dobrodziejstwem naszych czasów, jednak niesie za sobą liczne zagrożenia.Jednym z nich jest cyberprzemoc. Funkcjonariuszka omówiła  najczęściej występujące formy przemocy w wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego takie jak: straszenie, nękanie, publikowanie ośmieszających   filmów i zdjęć, szantaż, podszywanie się za kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk .Podkreśliła, że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania. Ostrzegała młodzież przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zamieszczaniem zdjęć i filmów. Zwróciła także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Na zakończenie spotkania uczniowie mogli uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania