W dniu 16 października 2014 roku młodzież klas: IE, IIF oraz IIIG wraz z młodzieżą z innych szkół wzięła udział w biciu rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Akcja miał miejsze prezd siedzibą Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach i miała charakter ogólnopolski. Akcja była odpowiedzią na Deklarację Parlamentu Europejskiego z 2012 roku, w której państwa członkowskie nawoływały do ustanowienia Europejskiego Tygodnia Podnoszenia Świadomości o Problemie Nagłego Zatrzymania Krążenia. W Polsce akcję koordynuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.