16 października w starachowickiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się kolejna edycja bicia rekordu w jak największej liczbie jednocześnie prowadzonych resuscytacji krążeniowo- oddechowych. Spotkanie rozpoczął fachowy instruktaż z zasad RKO przeprowadzony przez wykwalifikowanych ratowników pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo -Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. W wydarzeniu wzięło udział 174 uczniów ze szkół starachowickich wraz z opiekunami. Dwójkę reprezentowała klasa 2 D wraz z opiekunem panią Moniką Rudzką. Data bicia rekordu nie jest przypadkowa i przypada na Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Wydarzenie miało za zadanie popularyzować wiedzę z zakresu pierwszej pomocy w teorii i praktyce oraz uczulać młodych ludzi na potrzebę udzielania pomocy osobom potrzebującym.

Click edit button to change this text.