6 listopada 2017r. progi II LO gościły przedstawicieli  Stowarzyszenia „ Wolni i Solidarni 1980-1989”.

Spotkanie było częścią projektu „ Zima Wasza, Wiosna Nasza” realizowanego w ramach programu   „ Patriotyzm Jutra” prowadzonego przez Muzeum Historii Polski, realizowanego przez Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989” oraz IPN Delegatura w Kielcach. Prelegenci ciekawie opowiadali swoje historie związane z działalnością opozycyjną w czasach PRL. Zaprezentowali  wiele przedmiotów  z tamtego okresu. Wyświetlony został film, w którym udział wzięli dawni działacze opozycji antykomunistycznej. Uczniowie zostali zapoznani z ówczesnymi sposobami i  technikami druku oraz rozprowadzania ulotek. Każdy mógł samodzielnie wydrukować swoją bibułę. Żywa lekcja historii spotkała się z niezwykłym zainteresowaniem uczniów a działacze nagrodzeni gromkim  aplauzem.