20 marca 2015 roku na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury odbył się finał konkursu „Bezpieczeństwo a Ty”. Konkurs realizowany jest w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” oraz rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, organizatorem konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski. Do finału zakwalifikowały się dwa zespoły z naszego liceum. Byli to Ilona Sobczak, Paulina Spadło i Wiktoria Krężel uczennice pani Moniki Rudzkiej oraz Agata Ryska, Aleksandra Wysocka i Bartłomiej Zapała uczniowie pana Norberta Kutyły. Młodzież przygotowała dwa spoty filmowe o charakterze profilaktycznym na temat uzależnień. Celem konkursu miało być promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne życie i zapobieganie podejmowaniu zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Uczniowie pana Norberta Kutyły zdobyli trzecie miejsce i zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.