Nauczać – znaczy pokazywać możliwości.

Uczyć się – znaczy dawać sobie szansę.

                                     Paulo Coelho

 

          Wtorek 13 października był w II Liceum Ogólnokształcącym dniem szczególnym. Szkolna społeczność uroczyście obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Sens i wagę tego święta przypomniał w krótkim rysie historycznym dyrektor szkoły na uroczystym apelu. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie edukacji młodego pokolenia Polaków dla rozwoju i przyszłości naszego kraju. Obok słów uznania, życzeń i podziękowań tradycją tego dnia jest  wręczenie odznaczeń państwowych i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty. Liczna ich grupa w naszej szkole znalazła się w szacownym gronie wyróżnionych.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:

mgr Janusz Ćwieluch,   mgr Danuta Ośmiałowska

Srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

dyrektor mgr Tadeusz Szczepański, wicedyrektor mgr Norbert Kutyła, mgr Beata Banaszkiewicz – Wąs, mgr Cezary Wójtowicz

Medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczono: mgr Mariusza Kandybę

Nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wyróżniono mgr Beatę Szczepańską

Nagrodę Starosty Starachowickiego otrzymały: mgr Rozalia Furmanek, mgr Izabela Gębarska.

Odznaczenia i nagrody zostaną wręczone na uroczystości miejskiej w dniu 15 października

Nagrodą Dyrektora Szkoły wyróżnieni zostali : mgr Joanna Cyrnek, mgr Dorota Gęborek, mgr Dominika Gorzkowska, mgr Katarzyna Orłowska, mgr Elżbieta Garbarz – Orzechowska, mgr Danuta Ośmiałowska, mgr Anna Pacek, mgr Monika Rudzka mgr Jacek Rudzki, mgr Olga Sowa oraz pracownicy administracji i obsługi, panie: Teresa Sitarska, Zuzanna Nowak  i Teresa Banaszkiewicz.

            Oficjalna część uroczystości zakończyła się świetnym występem artystycznym naszych uczniów. Zaprezentowany musical pod tytułem Być albo nie być, oto jest pytanie wg własnego scenariusza wzbudził aplauz widowni. Pozostający pod opieką prof. Anny Pacek utalentowani wykonawcy z   klas: Ia, IIIa, IIIb, IIIc i IIId zebrali rzęsiste oklaski.