Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz kierując się wizją nowoczesnej szkoły, która dba o podnoszenie standardów realizacji procesu kształcenia, w bieżącym roku szkolnym wprowadziliśmy w II Liceum dziennik elektroniczny. Dzięki niemu, mogą Państwo wykorzystując komputer, tablet czy smartfon na bieżąco monitorować frekwencję i osiągnięcia Państwa dzieci oraz uzyskiwać inne istotne informacje. Wprowadzone rozwiązanie całkowicie spełnia  wymóg ochrony danych osobowych.

Proces wprowadzania danych do systemu przez nauczycieli, wychowawców i dyrekcję został zakończony i e-dziennik osiągnął pełną funkcjonalność . Z dniem 10 listopada w trakcie zebrań klasowych udostępnione zostały Państwu indywidualne kody dostępu do dziennika.

Zachęcam do korzystania z e-dziennika, mając nadzieję, że ta nowoczesna forma komunikowania się z Państwem jak  i szybki dostęp do informacji przyczynią się do wzmocnienia naszej wzajemnej współpracy.

Dyrektor Szkoły