W XXV edycji finału wojewódzkiego konkursu „Ekologia, my i region w którym żyjemy” nasi szkolni eksperci ekologiczni z I biol-chemu w składzie: Sara Świstak, Weronika Janus, Karolina Turek, Kinga Ziewiec, Maciej Bzymek i Wiktor Krawczyk okazali się bezkonkurencyjni i wywalczyli I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs był dwuetapowy. W pierwszym etapie nasz kreatywny zespół przygotował wysoko oceniony album, przedstawiający działania młodzieży na rzecz podniesienia świadomości  ekologicznej mieszkańców swojej gminy w zakresie stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony. Druga część konkursu wymagała konkretnej wiedzy teoretycznej niezbędnej do rozwiązaniu testu jak i umiejętności praktycznych, niezbędnych do rozpoznania dwudziestu gatunków roślin i zwierząt. Opiekę merytoryczną nad zespołem sprawowała nauczycielka biologii w II Liceum pani Rozalia Furmanek.

Gratulujemy!