Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego II LO oraz uczniowie z klasy 1D uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt zainicjowany przez Młodzieżową Radę Miasta Starachowice. W poprzednim roku szkolnym odbyło się kilka takich spotkań, każde z innym zaproszonym prelegentem, m.in. z przedstawicielem Unii Europejskiej czy starachowickim samorządowcem.

Projekt miał za zadanie przybliżyć młodzieży ze szkół starachowickich funkcjonowanie UE, oraz, co najważniejsze, w jaki sposób „wykorzystać’” zasoby UE dla własnego rozwoju.

Spotkanie zakończył „Manifest Młodych Ludzi” skierowany do osób dorosłych i młodzieży, aby nie zaniedbywać poszerzania wiedzy na temat Unii Europejskiej, pozwolić świadomie dokonywać własnych wyborów w przyszłości i umożliwić im realny wpływ na otaczający świat.