W czwartek 23 kwietnia, na obiektach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach i stadionie sportowym został rozegrany Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych.

Przedmiotem rywalizacji konkursowej były:

  • sprawdzian teoretyczny – test ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego oraz historii motoryzacji,
  • sprawdzian z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • jazda sprawnościowa samochodem osobowym.

Zespół II Liceum Ogólnokształcącego w składzie:

  Dawid Kaczmarski 2B,  Daniel Kabat 2B, Cyprian Wilk 3C uzyskał najwyższy wynik i zajął I miejsce w powiecie  starachowickim.

Zwycięski team będzie reprezentował nasz powiat na szczeblu wojewódzkim. Opiekunem był prof. Norbert Kutyła.