Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizowali konkurs informatyczny pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze – Jak chronić wizerunek, własność intelektualną i dane w sieci„. Jego celem było promowanie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technologiami informatyczno -komunikacyjnymi, a przede wszystkim upowszechnienie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci. Odbył się on w dwóch etapach a jego uczestnicy mieli do wyboru stworzenie filmu, animacji komputerowej, teledysku lub piosenki. W konkursie, który został rozstrzygnięty 17 lutego 2017r. wzięło udział 46 szkół z całego województwa świętokrzyskiego. Nasi uczniowie, a mowa tu o Adamie Ryskim oraz Janie Winnickim zajęli II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto w/w nagrodzeni uczestniczyli w warsztatach dotyczących: Inwigilacji w sieci – jak łatwo szybko i tanio zachować anonimowość w Internecie, Fotografowania i praw osób fotografowanych czy Zagrożeń w sieci – czyli jak się bronić? Zajęcia prowadzili metodycy Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, edukatorzy PTI i Grupy MAC S.A. oraz oficerowie Komendy Wojewódzkiej Policji. Opiekunem Adama i Jana była nauczycielka informatyki Anna Wójcicka.