Niezwykle kreatywny i nie mający sobie równych  w województwie okazał się team pierwszoklasistek z naszego biol-chemu w składzie: Julia Drapejkowska, Karolina Kusiak, Barbara Papaj, Hanna Włoskowicz, Katarzyna Matusiewicz, Iwona Matusiewicz w finale wojewódzkim XXIV konkursu „Ekologia, my i region w którym żyjemy”. Dziewczęta  opracowały świetny  scenariusz edukacyjnej gry ekologicznej dla młodzieży promującej wiedzę i postawy proekologiczne.

img177

Wysoka ocena jury konkursu i jakość przygotowania merytorycznego zespołu do zawodów, potwierdziły się w teście wiedzy teoretycznej dotyczącym ochrony środowiska oraz w części praktycznej, polegającej na rozpoznawaniu wybranych gatunków zwierząt i roślin. Dzięki ogromnej wiedzy, konsekwencji i umiejętności pracy zespołowej  dziewczęta osiągnęły zasłużony sukces zajmując I miejsce w województwie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych!  Opiekę merytoryczną  sprawowała nauczyciel biologii Rozalia Furmanek.