Dnia 9 grudnia 2016 roku w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK w Kielcach odbył się II etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. W gronie 25 uczestników etapu wojewódzkiego znaleźli się nasi uczniowie:

Dominika Gawlik kl . II  B – opiekun Norbert Kutyła ,

Adam Ryski kl. I B – opiekun Monika Rudzka .

Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i kreowanie postaw patriotycznych. Nasi uczniowie osiągnęli duży sukces Dominika Gawlik zajęła IV miejsce , Adam Ryski V miejsce i będą  reprezentować nasze województwo na etapie centralnym. Finał centralny odbędzie się w dniach 24 – 25 marca 2017 w Warszawie .