21 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbyły się coroczne obchody Dnia Ziemi, który skupiał się wokół tematu „Zanieczyszczenia powietrza – smog w województwie świętokrzyskim”. Uczniowie klasy 1C w bardzo kreatywny sposób włączyli się w organizację tego święta na terenie placówki, ukazując jak ważne jest dbanie o otaczające nas środowisko. Młodzi ludzie rozwiesili w całej szkole krótkie hasła zachęcające do ochrony przyrody oraz przygotowali stoisko ze zdrową żywnością. Julia Matysiak i Kacper Pastuszka przedstawili prezentację multimedialną przybliżającą wszystkim czym jest smog oraz jak powstaje. Szkołę odwiedziła również Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej Dróg i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Starachowice – pani Eliza Strzelec, która ukazała problem smogu na terenie naszego województwa oraz jak możemy z nim walczyć. Nad całością czuwała pani Beata Banaszkiewicz-Wąs, nauczyciel chemii. Wydarzenie odbiło się szerokim echem wśród społeczności szkolnej, co dowodzi, że problem zanieczyszczenia powietrza w lokalnym środowisku jest ważny dla uczniów.