Anna Wieczorek, uczennica klasy III G o profilu biologiczno – chemiczno – fizycznym została Laureatką  etapu centralnego XLIV Olimpiady Biologicznej. Zawody centralne odbyły się w  dniach 24 – 25 kwietnia. Zwycięstwo i tytuł Laureata oznacza, że Anna jest zwolniona z  egzaminu maturalnego z biologii i  uzyska 100% punktów. Wymarzone studia medyczne ma więc w zasięgu ręki!. Gratulujemy!!! Opiekę merytoryczną sprawowała mgr Rozalia Furmanek