Przedstawiamy listę podręczników dla klas pierwszych. Podręczniki do nauki języków obcych zostaną wybrane przez nauczycieli po utworzeniu grup językowych. Istnieje możliwość nabycia podręczników używanych od starszych kolegów na szkolnej giełdzie podręczników w piątek 08 września.

1.Język polski  „Ponad Słowami”, Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Część 1 i 2.         Nowa Era

2.Wiedza o kulturze   „Spotkanie z kulturą” Nowa Era

3.Historia                       „ Poznać przeszłość”. Wiek XX zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era

4.Wiedza o społeczeństwie    „W centrum uwagi” Poziom podstawowy . Nowa Era

5.Podstawy przedsiębiorczości           „Przedsiębiorczość na czasie” Nowa Era

6.Geografia      „Oblicza geografii” Poziom podstawowy. Nowa Era

7.Biologia         „Odkrywamy na nowo” zakres podstawowy, Operon

8.Chemia          „To jest chemia” zakres podstawowy, Nowa Era

9.Fizyka             „Świat fizyki” zakres podstawowy, WSiP ZamKor

10.Matematyka           Matematyka 1 Poziom podstawowy, Nowa Era

11.Informatyka             „Informatyka – odkrywamy na nowo”, Operon

12.Edukacja dla bezpieczeństwa        Edukacja dla bezpieczeństwa. Odkrywamy na nowo. Operon