28 kwietnia 164 absolwentów odebrało świadectwa ukończenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach.

Uroczystość rozpoczęła się od  przekazania przez poczet sztandarowy Sztandaru Szkoły młodszym kolegom.

Dyrektor szkoły Tadeusz Szczepański w obecności nauczycieli, zaproszonych na uroczystość rodziców i gości, gratulował młodzieży ukończenia szkoły, wysokich wyników na świadectwie, osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Grupa  maturzystów za szczególne osiągnięcia: udział w olimpiadach, wysoką średnią ocen, osiągnięcia sportowe, otrzymała z rąk Dyrektora szkoły listy gratulacyjne, stypendia finansowe i pamiątkowe statuetki.

Nagrodzeni uczniowie w poszczególnych kategoriach:

Średnia ocen, olimpiada, osiągnięcia sportowe: Aleksander Szczepański 3B;

Najwyższa średnia ocen, olimpiada: Barbara Papaj 3E;

Średnia ocen, olimpiada: Ilona Sobczak 3C,Wioleta Wołoch 3D, Karolina Kusiak 3E, Justyna Latała 3C, Aleksandra Jama 3C;

Średnia ocen, sport: Wiktoria Krzemińska 3E;

Średnia ocen: Małgorzata Sławek 3E, Emilia Kubicka 3D, Mateusz Sitek 3D, Joanna Maciąg 3E, Krzysztof Oziomek 3B, Dominika Sarna 3B, Wiktoria Sokołowska 3E, Katarzyna Bińczak 3A, Weronika Kwiatkowska 3A, Aleksandra Lipińska 3B, Mikołaj Paszkowski 3B, Sylwia Kadzik 3D, Paulina Dudek 3E.

Wszyscy wymienieni absolwenci uzyskali średnią ocen 5.0 i więcej.

Olimpiady przedmiotowe: Patryk Sajnóg 3A, Michał Wrona 3C, Magdalena Nowak 3E;

Osiągnięcia sportowe: Maja Dyoniziak 3A, Paweł Orczyk 3B, Kamil Garbacz 3D, Mateusz Bujnowski 3D, Karol Pożoga 3D, Weronika Sałata 3D, Patrycja Soboń 3D, Julia Drapejkowska 3D, Barbara Chmiel 3E, Kamila Stępień 3E, Maria Przygoda 3E;

Pamiątkowe statuetki otrzymali:

Olimpiady przedmiotowe w latach 2014/2017: Sylwia Kadzik, Emilia Kubicka, Paulina Zapała;

Za bardzo dobre wyniki w nauce: Julia Drapejkowska, Bartosz Dygas, Aleksandra Kosztowniak, Wiktoria Krzemińska, Magdalena Miernik, Katarzyna Samiec, Patrycja Soboń, Hanna Włoskowicz, Paulina Zapała;

Osiągnięcia sportowe: Paweł Bernaciak, Maciej Biurkowski, Grzegorz Cielecki, Aleksandra Czaja, Piotr Dulęba, Katarzyna Janus, Tomasz Kaczmarzyk, Maciej Kaniewski, Krzysztof Kiełek, Jakub Klimek, Krystian Kruk, Klaudia Kucharska, Maciej Małek, Maciej Modny, Łukasz Perchel, Izabela Piasek, Piotr Pocheć, Anna Pońska, Mateusz Sitek, Małgorzata Sławek, Igor Spadło, Izabela Szmalec, Paweł Turek;

100% frekwencja w ciągu trzech lat nauki:

Paulina Dudek, Aleksandra Lipińska;

Dyrektor szkoły  nie kryjąc dumy dziękował wszystkim za wysokie osiągnięcia, podkreślił fakt zaangażowania się młodzieży w kulturalne i charytatywne działania.

Wyróżnił pamiątkową statuetką Mikołaja Paszkowskiego za szczególne zaangażowanie w życie artystyczne szkoły oraz  dyplomem i nagrodą książkową Paulinę Spadło za pracę w wolontariacie.

Podziękował Rodzicom za współpracę i zaangażowanie w życie szkoły. Dziękował nauczycielom i wychowawcom klas maturalnych: paniom: Agnieszce Tomczak, Marcie Głowackiej, Izabeli Gębarskiej, Monice Rudzkiej, Joannie Cyrnek i Rozalii Furmanek za ogromny trud włożony w kształtowanie charakterów i osobowości swoich wychowanków.

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Papaj we wzruszających słowach, podkreśliła ważną rolę nauczycieli zarówno w procesie dydaktycznym jak i wychowawczym. Gratulowała sukcesów wszystkim Absolwentom i życzyła wspaniałych wyników na maturze.

Na ręce Dyrektora szkoły dla wszystkich nauczycieli złożyła bukiet kwiatów z życzeniami sukcesów w dalszej pracy z kolejnymi rocznikami.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego Absolwentów pożegnał przewodniczący Hubert Skałczyński.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Uczniowie klas pierwszych i drugich pod opieką pani Beaty Żeber przygotowali wystąpienie słowno – muzyczne. Dzięki wzruszającym tekstom wierszy, piosenek oraz zdjęciom z prezentacji wszyscy ze wzruszeniem i z humorem mogliśmy sobie przypomnieć niezapomniane wspólnie spędzone chwile. Mieliśmy też okazję po raz ostatni jako ucznia usłyszeć Mikołaja Paszkowskiego w finałowej piosence Czesława Niemena pt.” Czas jak rzeka płynie”.

Uroczystość pożegnania absolwentów dopełniły spotkania z wychowawcami w pracowniach lekcyjnych.