Dzięki współpracy z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym” uzyskaliśmy możliwość zbierania funduszy na rozwój szkoły za pomocą mechanizmu  przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce.

Zebrane fundusze zamierzamy przeznaczyć na dalszy rozwój infrastruktury szkoły, w zależności od zebranych środków np. na indywidualne szafki dla uczniów, system kart magnetycznych przy wejściach do szkoły czy pomoce naukowe.

Serdecznie prosimy rodziców, absolwentów oraz sympatyków II Liceum o wsparcie!

Aby przekazać 1% podatku II Liceum, przy uzupełnianiu PITu należy wpisać poniższy nr KRS razem z celem szczegółowym.

 

Cel szczegółowy: II LO STARACHOWICE 1669

Pozycja PIT37 nr 133

Nr KRS: 0000270261

Pozycja PIT37 nr 131

Dziękujemy!