W słoneczny, poniedziałkowy poranek – 23 września, zgodnie z tradycją „Staszica” uczniowie klas pierwszych wraz z opiekunami udali się na Rajd Pierwszaka. Wędrówka została zaplanowana dwoma trasami: Starachowice – Wąchock, Starachowice – szlak spacerowy do Polany Langiewicza.

Rajd miał na celu integracje zespołów klasowych i poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych Starachowic i ich okolic oraz historii regionu.

Już podczas drogi uczniowie mieli okazję podziwiać wielogatunkowe lasy m.in.: Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Wędrówce młodzieży towarzyszyły rozmowy, śpiew z gitarami w tle i żarty… Wśród szumu sosen i towarzyskich rozmów dotarli do wyznaczonych miejsc, gdzie zaplanowany był odpoczynek przy ognisku i pogadanki na temat historii i środowiska przyrodniczego.

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnej wędrówce wszyscy uczniowie klas pierwszych mogli nawiązać lepszy kontakt ze sobą a także zwyczajnie, dobrze się przy tym bawić.

Rajd Pierwszaka, to doskonała zabawa i okazja do integracji, bo przecież nic tak nie jednoczy ludzi jak wspólne wędrowanie…

                                                                                 Do zobaczenia za rok!!!