14 lutego 2020r., w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, miała miejsce uroczysta gala podsumowująca wojewódzki konkurs „ Działajmy razem dla lepszego internetu”.  Konkurs zorganizowany był w ramach IX Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu a jego celem rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wzięło w nim udział 563 uczniów, z czego nagrodzonych i wyróżnionych zostało 30. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie filmu, piosenki lub teledysku, kierując się przy tym zgodnością pracy z tematem Konkursu, walorami edukacyjnymi, poznawczymi i artystycznymi.

Zespół redakcyjny w składzie: Klaudia Jędrzejczyk, Anna Nowak, Ewa Czajkowska, Rozalia Bernat, Dominika Kanclerz, Aleksandra Malinowska, Zuzanna Szewczyk, Agata Głowacka, Kacper Kosterna i Jakub Bernacki zdecydował się na realizację piosenki połączonej z teledyskiem.

Opiekunem zespołu redakcyjnego była p. Anna Wójcicka

GRATULUJEMY!