10 października w naszej szkole tradycyjnie odbyło się Ślubwanie Klas Pierwszych. Tegoroczna uroczystość wyglądała nieco inaczej niż w ubiegłych latach, ponieważ brała w niej udział cała społeczność szkolna: dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie klas drugich i trzecich a w roli głównej oczywiście nasi pierwszoklasiści. Tę uroczystość uświetnili wyjątkowi goście: wielki przyjaciel naszej szkoły pan Hans Hoffmann, Jego Ekscelencja Arcybiskup Emery Kabongo Kanonik Bazyliki św. Piotra w Rzymie sekretarz Jana Pawła II, Andreas Hoffmann syn pana Hansa oraz Jacek Bernaciak, fotograf współpracujący z naszą szkołą od wielu lat. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz:  Starosta Starachowicki Andrzej Matynia,Członek Zarządu Powiatu Cezary Berak oraz pani Jadwiga Maciejczak dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu w Starostwie Powiatowym.

Dla naszych przyjaciół z Niemiec było to ogromne przeżycie ponieważ pierwszy raz mięli okazję uczestniczyć w tak ważnym dla szkoły dniu, w którym pierwszoklasiści stali się prawowitymi uczniami II Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość przebiegała w miłej i pełnej wspomnień atmosferze.

Po części oficjalnej nasi uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną przywołującą postać Jana Pawła II oraz wspomnienia z wielkiej wyprawy do Rzymu z 2009 roku, którą zorganizował dla nas pan Hans Hoffmann. Na twarzach wszystkich widać było zarówno radość jak i wzruszenie. Powróciły wspomnienia.

Kontynuując uroczystość wystąpił Hans Hoffmann z podziękowaniami za zaproszenie. Wzruszony, kończąc swoje wystąpienie, zaprosił całą społeczność szkolną, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły na drugą wyprawę do Rzymu, deklarując pokrycie kosztów i programu. Uczniowie nie kryli swojego zadowolenia a owacje na stojąco świadczyły o wielkiej wdzięczności. Całość uroczystości zakończyło wspólne wykonanie „Barki”, ulubionej pieśni Jana Pawła II.