„Przyrzekam zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania, przestrzegać zasad zawartych w statucie szkoły…,być koleżeńskim, życzliwym i kulturalnym wobec koleżanek i kolegów, a wszystkich pracowników szkoły darzyć należnym szacunkiem…”

– tymi słowami roty uczniowskiej przysięgi we wtorek 15 września 2015r. rozpoczęła się uroczystość ślubowania. Pierwszoklasiści w obecności całej społeczności szkolnej: Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego, Uczniów klas drugich i trzecich, złożyli uroczyste przyrzeczenie.

Od tej chwili jesteście pełnoprawnymi członkami społeczności, uczniów, nauczycieli i pracowników II Liceum Ogólnokształcącego

 Oznacza to, że staliście się częścią większej całości i że to również Wy, będziecie decydować o jej kształcie.

 Od Was zależy,  czy będzie ona zbiorem wiecznie skrzywionych, zapatrzonych w siebie egocentrycznych jednostek, czy też społecznością ludzi uśmiechniętych, otwartych na innych, pełnych inicjatywy, chęci współdziałania, podejmowania wysiłku i osiągania wspólnych celów. (…) Nauczyciele i Wychowawcy, Pedagog szkolny i Dyrekcja  będą Was w tym wspierać. 

Niech słowa ślubowania, które przed chwilą wypowiedzieliście staną się dla was drogowskazem, dzięki któremu zawsze będziecie potrafili wybrać właściwa drogę, drogę prowadzącą was do sukcesu osobistego na egzaminie maturalnym za 3 lata –słowa te skierował do ślubujących Dyrektor Szkoły Tadeusz Szczepański.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Koźbiel zapewniła o wsparciu ze strony starszych kolegów w szkole i  obiecała służyć pomocą w napotkanych przez nich trudnościach. Na zakończenie uroczystości przedstawiciel klas pierwszych podziękował za ciepłe przyjęcie i wspaniałą atmosferę panująca w Liceum.

Po emocjach ślubowania przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia wychowawców i nowo zaprzysiężonych uczniów naszej szkoły.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy: samych sukcesów w nauce, radości z przebywania w naszej szkolnej społeczności i przyjaźni zawartych na całe życie.