Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów oraz studentów. W tegorocznej edycji spośród zgłoszonych 68 wniosków o przyznanie nagród i 8 o przyznanie stypendiów „Talenty Świętokrzyskie”, członkowie komisji do spraw nagród zarekomendowali Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego „najlepszych z najlepszych”. Ostatecznie zdecydowano o przyznaniu 14 nagród oraz 3 stypendiów.

Wśród nagrodzonych znalazł Kacper Janus, uczeń klasy 3F.

GRATULUJEMY!