Drodzy Kandydaci do klasy dwujęzycznej!

Przypominamy, że test kompetencji językowych z języka angielskiego odbędzie się 5 czerwca o godzinie 9.30 w budynku II LO.
🇬🇧 Przystępują do niego wszyscy, którzy na którymkolwiek miejscu wybrali klasę dwujęzyczną. 🇬🇧
Zapraszamy 😃