Czy człowiek potrafi chować głowę w piasek? Skąd się biorą czarne owce w rodzinach? Czy wielcy ludzie spadają z nieba? I co wspólnego ma miłość z żołądkiem? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy warsztatów językowych zorganizowanych w dniu 01.04.2022 w ramach kolejnej już odsłony projektu Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Instytut bliżej szkół”. Pani mgr Anita Mazepa, lektor w Instytucie Filologii Germańskiej UJ poprowadziła fantastyczne zajęcia na temat: „Deutsche Redewendungen”. Tym razem warsztaty miały charakter kameralny i były przeznaczone dla uczniów, władających językiem niemieckim na poziomie językowym B2. Przysłowia, zwroty i wyrażenia o charakterze idiomatycznym przyprawiają w codziennej komunikacji nader często o zawrót głowy. Nie można ich przecież tłumaczyć dosłownie, a ich znaczenie nie wynika z części składowych wyrażenia.  Ich stosowanie stanowi jednak o bogactwie języka i o wysokim poziomie językowego zaawansowania. W zmaganiach z praktycznym wykorzystaniem Deutsche Redewendungen II Liceum reprezentował Mateusz Orłowski, uczeń klasy 3c.