Naukę zdalną, która od dawna jest domeną kręgów akademickich i świata biznesu można doskonale wykorzystać w procesie edukacji szkoły średniej, aby w sposób ciekawy, a przede wszystkim efektywny przygotować naszych uczniów do wyzwań przyszłości.

Urzeczywistniając ideę takiej edukacji w dniu 18.02.2022 gościliśmy w wirtualnych murach naszej szkoły panią dr Agnieszkę Kubiczek. W ramach projektu Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Instytut bliżej szkół”, do którego z inicjatywy Beaty Szczepańskiej zaproszono także uczniów ze Staszica odbyły się warsztaty językowe pt. Jak wspomóc pamięć w efektywnym zapamiętywaniu słownictwa obcojęzycznego?”. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy 3c, 3b i 3g. Pani dr Kubiczek, adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej UJ przybliżyła uczniom w sposób niezwykle przystępny modele pamięci, procesy jej funkcjonowania, fazy przyswajania słownictwa oraz krzywą zapamiętywania poznanych informacji. W części praktycznej warsztatów (język angielski i niemiecki) uczniowie mogli dowiedzieć się jak uczyć się słownictwa obcojęzycznego, aby zapamiętywać nie tylko biernie (rozumiem), ale także aktywnie (potrafię użyć), a przede wszystkim trwale. Na półtora roku przed maturą uczniowie mogli dokonać analizy własnych metod nauki języków obcych jak i rewizji tych doświadczeń. Powtarzane przez nas nauczycieli wskazówki, dotyczące autonomii i efektywności uczenia się, pozostają często nieuświadomione. Kontakt z wykładowcą akademickim może rozbudzić ciekawość i stać się impulsem do zmiany sposobów uczenia się, czego naszym uczniom serdecznie życzymy 😊