Od 1 do 24 czerwca:

Kandydaci nie objęci systemem Elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla gimnazjalistów ze szkół nie zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji (Gimnazjum w Wąchocku) i gimnazjów spoza powiatu starachowickiego muszą:

1.  Samodzielnie zarejestrować się i założyć własne konto na stronie   swietokrzyskie.edu.com.pl

2 .  Dokonać  wyboru szkoły i profili kształcenia.

Jeśli zależy Ci, aby dołączyć do teamu II LO musisz zaznaczyć naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru i wskazać wybrane profile –  koniecznie więcej niż jeden!!!

3. Wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły i po podpisaniu przez rodziców lub prawnych opiekunów dostarczyć go do sekretariatu II LO (nasza szkoła powinna się znajdować się na pierwszym miejscu listy preferencji)

Kandydaci z gimnazjów zarejestrowanych w systemie muszą się zalogować na swoje konta za pomocą otrzymanego loginu i hasła. Dalsza procedura jak wyżej.

Całą procedurę możesz wykonać w naszej szkole.  Specjalnie dla Kandydatów utworzyliśmy punkt konsultacyjny z dostępem do komputera, drukarki i internetu !!! Pamiętaj jednak, że wniosek o przyjęcie musi być podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego!

Czekamy na Ciebie!!!

Sekretariat pracuje w godzinach 7-15