Rozdanie świadectw dojrzałości: Wtorek 30 czerwca, godz. 12.00.

Zapraszamy