13 uczniów i absolwentów z województwa świętokrzyskiego otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki. W środę, 30 marca, dyplomy uzdolnionym młodym ludziom wręczyli wojewoda świętokrzyski p. Zbigniew Koniusz oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Kazimierz Mądzik.

Kandydatami do stypendium byli uczniowie zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych. Warunkiem otrzymania wyróżnienia było osiągnięcie sukcesu między innymi w olimpiadzie przedmiotowej krajowej oraz zostanie laureatem konkursu na pracę naukową.

Wśród 13 najbardziej uzdolnionych uczniów i absolwentów znalazł się Kacper Janus, uczeń klasy 3F.

GRATULUJEMY!!!