Dwie klasy-1a oraz 2a z II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica odwiedziły wydział historii na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wyjazd miał charakter edukacyjny, a odbył się on 17 lutego br.
Uczniowie Dwójki pod opieką nauczycielek Agnieszki Kwiecień oraz Moniki Rudzkiej wzięli udział w piątkowym dniu otwartym, a właściwie w wykładzie pod hasłem :”Wrzesień 39′” przygotowanym przez wykładowcę UJK- profesora dr hab. Mariusza Nowaka. Profesor poruszył kwestie powodów wybuchu II wojny światowej ale i możliwości uniknięcia tragedii jaka dotknęła Polskę. Mowa była także o granicach państwa polskiego z okresu 1939-1943 ale i o traktatach podpisanych po Traktacie Wersalskim. Wykładowca nawiązywał do różnych źródeł historycznych, a uczniowie otrzymali fragmenty Pamiętnika 1939-1943 HR. Galeazzo do pracy podczas spotkania. Kolejno wychowankowie Staszica mieli możliwość obejrzenia strojów z różnych epok historycznych jakie przygotowała dla nich grupa rekonstrukcyjna im. Stefana Żeromskiego działającego przy wydziale historycznym UJK. Młodzi zapoznali się także z ofertą edukacyjną, a najbardziej aktywni podczas wykładu otrzymali upominki okolicznościowe.