Nowy Parlament Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego został powołany w wyborach, które odbyły się 26 września 2016 roku. Uprzedziły je czynne kampanie sześciu ambitnych i zaangażowanych osób, ubiegając się o jak najwyższe miejsce w hierarchii Parlamentu.

Ostatecznie społeczność szkolna zadecydowała. Wybory wygrał

Hubert Skałczyński IIc, a drugie miejsce zajęła Aleksandra Gralec Ic, zostając wiceprzewodniczącą.

Członkami Parlamentu Uczniowskiego zostali: Elżbieta Raczyńska Ia, Aleksandra Kusiak Ib oraz Katarzyna Wąs IIe.

To właśnie oni przez kolejny rok staną się reprezentantami uczniów II LO oraz starać się będą, aby w szkole dużo się działo i chodziło do niej z przyjemnością.

W tym miejscu, w imieniu Parlamentu Uczniowskiego, chcę złożyć podziękowania dla Joanny Kucharczyk, Maćka Cieciory, Huberta Skałczyńskiego, Aleksandry Piątek, Katarzyny Wąs i Kamili Stępień, którzy wykonali ogrom pracy w roku ubiegłym, chcąc aby w Staszicu działo się dużo i aby było nam jak najlepiej. My postaramy się im dorównać, a może dokonać jeszcze więcej.