Lp.PrzedmiotPodręcznik
1Religia

Wszystkie klasy
Żyć w miłości Boga;
ks. S. Łabendowicz;
Wydawnictwo AVE
2Język polski

Wszystkie klasy
Ponad słowami część 1 i 2 . Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum;
M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska,H. Kusy, A. Wróblewska;
Wydawnictwo Nowa Era
3Język angielski,
Język niemiecki,
Język hiszpański
Podręczniki do nauki języków obcych zostaną wybrane przez nauczycieli po utworzeniu grup językowych.
4Historia (poziom podstawowy)

Klasy: matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, językowa
Poznać przeszłość 1. Zakres podstawowy;
M. Pawlak, A. Szweda;
Wydawnictwo Nowa Era
5Historia (poziom rozszerzony)

Klasy: humanistyczna
Zrozumieć przeszłość. Zakres rozszerzony;
R. Kulesza, K. Kowalewski;
Wydawnictwo Nowa Era
WOS (poziom podstawowy)
Klasy: matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, językowa,

Klasa humanistyczna kupuje podręcznik po rozpoczęciu roku szkolnego
(w zależności od wyboru przedmiotu na poziomie rozszerzonym)
W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy;
A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz;
Wydawnictwo Nowa Era
WOS (poziom rozszerzony)

Klasa humanistyczna kupuje podręcznik po rozpoczęciu roku szkolnego
(w zależności od wyboru przedmiotu na poziomie rozszerzonym)
W centrum uwagi 1. Zakres rozszerzony;
A. Janicki, J. Komorowski, A. Peisert;
Wydawnictwo Nowa Era
Geografia (poziom podstawowy)

Klasy: humanistyczna,
matematyczno-fizyczna,
biologiczno-chemiczna,
językowa
Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy;
R. Malarz, M. Więckowski;
Wydawnictwo Nowa Era
8Biologia (poziom podstawowy)

Klasy: humanistyczna,
matematyczno-fizyczna, językowa
Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy;
A. Helmin, J. Hołeczek;
Wydawnictwo Nowa Era
9Biologia (poziom rozszerzony)

Klasy: biologiczno-chemiczna,
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony;
M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski;
Wydawnictwo Nowa Era

10Chemia (poziom podstawowy)

Klasy: humanistyczna,
matematyczno-fizyczna,
językowa
To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy;
R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod;
Wydawnictwo Nowa Era
11Chemia (poziom
rozszerzony)

Klasy: biologiczno-chemiczna
To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony;
M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska,
Wydawnictwo Nowa Era
12Fizyka (poziom podstawowy)

Klasy: humanistyczna,
biologiczno-chemiczna,
językowa
Odkryć fizykę 1;
M. Braun, W. Śliwa;
Wydawnictwo Nowa Era
13Fizyka (poziom rozszerzony)

Klasy: matematyczno-fizyczna

Fizyka. Zakres rozszerzony;
M. Fijałkowska, B. Sagnowska, J. Salach; Wydawnictwo WSiP
14Matematyka (poziom podstawowy)

Klasy: humanistyczna, językowa.

Klasa biologiczno-chemiczna kupuje podręcznik po rozpoczęciu roku szkolnego
(w zależności od wyboru przedmiotu na poziomie rozszerzonym)
MATeMAtyka 1. Dla absolwentów szkół podstawowych. Zakres podstawowy;
W. Babiański, L. Chańko, K. Wej;
Wydawnictwo Nowa Era
15Matematyka (poziom rozszerzony)

Klasy: matematyczno-fizyczna,
Klasa biologiczno-chemiczna kupuje podręcznik po rozpoczęciu roku szkolnego
(w zależności od wyboru przedmiotu na poziomie rozszerzonym)
MATeMAtyka 1. Dla absolwentów szkół podstawowych. Zakres podstawowy i rozszerzony;
W. Babiański, L. Chańko, K. Wej; Wydawnictwo Nowa Era
16Edukacja dla bezpieczeństwa

Wszystkie klasy
Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy;
B. Breitkopf, M. Cieśla;
Wydawnictwo WSiP
17Muzyka

Wszystkie klasy
Podręcznik do muzyki do szkoły ponadpodstawowej.
Wyd. OPERON
Autor: Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko
18Informatyka

Wszystkie klasy
Zakup podręcznika po rozpoczęciu roku szkolnego