Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała dziś wyniki egzaminu maturalnego. Podobnie jak w latach ubiegłych są one powodem wielkiej satysfakcji tak naszych Absolwentów jak i Grona Pedagogicznego! Spośród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Starachowicach do egzaminu dojrzałości w Staszicu przystąpiła najliczniejsza grupa abiturientów  i jedna z liczniejszych w województwie.

Nasi Absolwenci mogą poszczycić się ponad 94% zdawalnością tradycyjnie już najwyższą w Powiecie Starachowickim, wyższą od średniej krajowej – 79,5 % i średniej  województwa świętokrzyskiego – 79,7%. Nieliczni, którym się nie powiodło mają prawo do poprawki.

Wyniki te napawają nas radością!  Wierzymy także, że Ci, którym w maju tak niewiele zabrakło, by móc wraz z innymi dziś się cieszyć, przekroczą próg maturalny w sierpniu, czego Wam z całego serca życzymy!

Wszystkim Absolwentom składamy serdeczne gratulacje! Słowa podziękowania dla  Nauczycieli za dobrze wykonaną pracę!

więcej info:http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/starachowice/a/wyniki-matur-2016-w-powiecie-starachowickim-najlepiej-wypadli-uczniowie-ii-liceum,10372142/