UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PO RAZ KOLEJNY UDALI SIĘ W PODRÓŻ Z NIEMIECKIM!

W dniu 26 marca 2022r. odbyła się XVI edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego  „W świat z niemieckim”.  Konkurs ten organizowany jest od 2005 roku przez II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach pod patronatem Starosty Powiatu Starachowickiego oraz pod Honorowym Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z założeniami pomysłodawczyni i organizatora tego przedsięwzięcia, nauczycielki j. niemieckiego w „Staszicu” –  p. Katarzyny Gutowskiej – Lipiec celem konkursu jest promowanie języka niemieckiego w szkołach powiatu starachowickiego, wspieranie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego oraz motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Znajomość języka niemieckiego uczniowie mogą wykorzystać podczas organizowanych przez II LO wymian młodzieżowych ze szkołami w Herdecke, Aurich, Vechcie a także projektów językowo-edukacyjnych.

W bieżącym roku szkolnym do konkursu zgłosiło się 14 szkół  podstawowych z powiatu starachowickiego.  W etapie szkolnym, który odbył się  10.12.2021r. wzięło udział  34 uczniów. Ich zadaniem było rozwiązanie testu gramatyczno-leksykalnego. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 28 uczestników.

W sobotę 26.03.2022r., w budynku II LO w Starachowicach odbył się II etap konkursu. Przybyłą do II LO grupę uczniów wraz z opiekunami powitali organizatorzy, w tym uczniowie klasy I D, którzy zadbali o miłą atmosferę w tym ekscytującym dla uczestników konkursu dniu. Wraz z licealistami i wicedyrektorem szkoły p. Norbertem Kutyłą zwiedzili  szkołę.

II etap konkursu składał się z 2 części: pisemnej i ustnej. Test pisemny sprawdzał podstawowe sprawności językowe m.in.: rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, poziom wiedzy z gramatyki, leksyki, a także wiedzę dotyczącą krajów niemieckiego obszaru językowego.

Do części ustnej komisja konkursowa zakwalifikowała 14 uczniów. Każdy z nich miał do wykonania 2 zadania: opis obrazka oraz 1 reakcję językową.

Jury w składzie :

  1. Katarzyna Gutowska-Lipiec
  2. Iwona Bidzińska
  3. Iwona Kowalska
  4. Aneta Cieśla-Pedryc
  5. Agnieszka Zatorska
  6. Bernadeta Ryś
  7. Ewa Telec
  8. Jolanta Wiśniewska

oceniło wiedzę uczniów i przyznało miejsca.

Zwycięzcą XVI Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego  „W świat z niemieckim” została Zofia Kozłowska ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach  (opiekun: p. Iwona Kowalska). II miejsce zajął Mateusz Jasiński ze Szkoły Podstawowej w Szerzawach (opiekun: p. Bernadeta Ryś), zaś na III miejscu ex aequo uplasowały się: Julia Witkowska ze Szkoły Podstawowej w Wąchocku (opiekun: p. Iwona Bidzińska) oraz Urszula Serwicka ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Starachowicach ( opiekun p. Agnieszka Pawelec).

Kolejne miejsca zajęli:

IV – Kateryna Kshymowska  ( SP nr 10, op. p. Agnieszka Zatorska)

V – Wiktoria Malinowska ( SP w Wąchocku, op. p. Iwona Bidzińska)

VI – Marcin Zaczyński  ( SP nr 13, op.: p. Jolanta Wiśniewska)

VII – Oskar Hamera (SP w Wąchocku, op. p. Iwona Bidzińska)

VIII – Irmina Gibała ( SP w w Osinach , op.: p. Aneta Cieśla-Pedryc)

IX – Antoni Pająk (SP w Wąchocku, op. p. Iwona Bidzińska)

X – Stanisław Banaszewski( SP nr 11, op. p. Monika Dygas)

XI – Maciej Stępień ( SP w Mircu, p. Aneta Cieśla-Pedryc )

XII – Michał Szczykutowicz ( SP nr 6, op. p. Ewa Telec)

XII – Julia Sikora ( SP nr 1, op. p. Ewa Telec)

Uczestnicy konkursu odebrali z rąk Dyrektora II LO, p. Ewy Sajór- Ruszczak oraz Dyrektora Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, p. Michała Gutowskiego nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali także nauczyciele j. niemieckiego, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do w/w konkursu oraz pracowali w komisji konkursowej.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali: Starosta Powiatu Starachowickiego, p.Piotr Ambroszczyk oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach, p. Kazimierz Mądzik. Pozostałe nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu ufundowane zostały przez wydawnictwa Nowa Era, Macmillan/Hueber oraz Santander Consumer Bank w Starachowicach.

Poczęstunek dla uczestników i zaproszonych gości zagwarantowali organizatorzy. Przepyszne, domowe ciasta i babeczki  upiekły także uczennice klasy I D: Martyna, Ania i Zosia.