Tegoroczna wymiana szkolna pomiędzy II Liceum a Gymansium Antonianum w Vechcie dobiegła końca. Rewizyta  trwała 10 dni – w Niemczech gościliśmy od 8 marca do 18 marca. Program odbiegał znacznie od lat poprzednich, a to za sprawą 5-dniowego pobytu w Berlinie.

W pierwszych dniach naszej wizyty w Vechcie zwiedzaliśmy miasto i jego okolicę, miejscowe muzeum „Zeughaus” w którym przygotowaliśmy projekty wspólnie z grupą niemiecką oraz – jak za każdym razem – uczestniczyliśmy w  lekcjach i życiu szkoły.

Dyrektor Gymansium Antonianum, pani Inge Wenzel powitała nas na forum rady pedagogicznej oraz życzyła wspaniałych przeżyć podczas naszego pobytu. Można śmiało powiedzieć że kolejne dni właśnie takie były i obfitowały we wspaniale spędzone wspólne chwile. Pogoda nam dopisywała co pozwoliło nam na pełną realizację atrakcyjnego programu wymiany – wędrówka i przejażdżka kolejką po torfowiskach, wizyta w portowej Bremie i Bremenhaven. Polska przewodniczka przybliżyła nam historię Bremy oprowadzając po urokliwych uliczkach starego miasta. Stałym punktem programu jest dzień w rodzinach. Większość uczestników wraz ze swoimi partnerami niemieckimi spędziła go zwiedzając Hamburg.

Drugą część wymiany wypełniło nam poznawanie stolicy Niemiec. Ta część była  również niezwykle intensywna. Codziennie opuszczaliśmy schronisko rano i wracaliśmy wieczorem na kolację. Zobaczyliśmy Berlin nowoczesny, multikulturowy, z nowoczesnymi instalacjami, budynkami i wysoko rozwiniętą technologią. Wizyta w budynkach obu izb niemieckiego parlamentu: Bundesracie i Bundestagu była zastrzykiem historii i polityki. Podczas spotkania z p. poseł Gabriele Groneberg w budynku Reichstagu zadawaliśmy pytania dotyczące przyszłości Europy, Uni Europejskiej, ale również aktualnych problemów związanych z kwestią uchodźców.

Wieczór pożegnalny zakończyły podziękowania opiekunom grup: niemieckiej  panu Berndowi Meyer-Berg i pani Marii von Wahlde za przygotowanie tak bogatego i fascynującego programu, a także opiekunom polskim: pani Dominice Gorzkowskiej i pani Luizie Wójcik.

Projekt i program wymiany wsparła finansowo Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.