Co daje certyfikat językowy i dlaczego TELC?

 

Jeśli marzysz o karierze zawodowej i ciekawej pracy, o podróżowaniu i poznawaniu innych kultur, zacznij uczyć się języków. Poszerzysz swoje horyzonty, nabędziesz pewności siebie i zyskasz szansę na zawodowy awans.

Poziom B2, na którym proponujemy  przeprowadzić TELC-a w naszej szkole to rozumienie większości programów informacyjnych w standardowym angielskim, prasy i listów, a następnie ich streszczanie. Pisanie na różne tematy, przeprowadzenie wywiadu i umiejętność wyrażania własnych poglądów. Egzamin przeprowadzą akredytowani egzaminatorzy we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.

 

Korzyści z uzyskania certyfikatu TELC:

-TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej,
– egzaminy TELC nastawione są na komunikację językową przy uwzględnianiu aspektów zawodowych,
– egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. – Dz. U. nr 266, poz.

– egzamin TELC jest dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom B2),
– TELC dostosowany jest do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców   UE

– egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe
w wielu uczelniach państwowych i niepaństwowych

Certyfikat telc na poziomie B1/B2 pozwala też na ubieganie się o:

  • stypendium programu Erasmus i Socrates jeśli chcesz studiować za granicą,
  • posadę w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 – Dz. U. nr 218, poz. 1695) w ramach postępowania kwalifikacyjnego.
  • pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalna znajomość języka angielskiego na poziomie B2)

 

ZAPISY, INFORMACJE –   P. Marta Głowacka.