Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 02 kwietnia 2017r zmarła emerytowana nauczycielka wychowania fizycznego naszej szkoły pani Profesor Zofia Zielińska. Wybitny Pedagog, Wychowawca wielu pokoleń uczniów II Liceum. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Nota biograficzna

Zofia Zielińska

Nauczycielka wychowania fizycznego. Żołnierz Armii Krajowej, sanitariuszka w czasie Powstania Warszawskiego. Urodziła się  21 XII 1915 r. w Łomży.  W latach 30 -tych ukończyła Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczęła w szkole w Mławie jako nauczycielka wychowania fizycznego.  Po agresji niemieckiej we wrześniu 1939r. dla rannych żołnierzy zorganizowała punkt sanitarny. Po klęsce w wojnie obronnej Polski przedostała się do Generalnego Gubernatorstwa  znajdując schronienie u krewnych w Warszawie.  W czasie okupacji podjęła pracę w jednej z warszawskich fabryk. W 1942 r.  jak wielu jej rówieśników, włączyła się w działalność konspiracyjną pod pseudonimem „Czarna”. Podczas Powstania Warszawskiego była sanitariuszką w  zgrupowaniu „Bartkiewicz”, walczącym w Śródmieściu, w rejonie ulic Świętokrzyskiej i Kredytowej. Jest jedną z bohaterek dokumentu filmowego Macieja Piwowarczuka „Żółta bluzka ze spadochronu” opowiadającego o losach powstańczych par , które wstąpiły w związki małżeńskie w jego trakcie. Po upadku powstania wraz z innymi jeńcami trafiła do stalagu na terenie Niemiec. Kilkakrotnie była relokowana do innych obozów ostatecznie koniec wojny zastał ją w obozie w Lubece. Podjęła decyzję o powrocie do Polski rządzonej przez komunistów. Pracę rozpoczęła na Ziemiach Odzyskanych w szkole w Kamiennej Górze, starannie  ukrywając swoją wojenną przeszłość w obawie przed represjami. W latach 50-tych XX w. zamieszkała w Starachowicach. Aż do przejścia na emeryturę zawodowo związana była  z II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach. Była Pedagogiem i Wychowawcą niezwykle oddanym swojej pracy, wysoko cenionym  przez uczniów. Nauczanie było jej prawdziwym powołaniem. Po odejściu na emeryturę żywo interesowała się problemami szkoły, podtrzymywała stały kontakt, biorąc udział  w wigilijnych spotkaniach opłatkowych i uroczystościach szkolnych.