Dzisiaj uczniowie klas matematyczno –  fizycznych spotkali się panem Tomaszem Salwą, doktorantem Uniwersytetu w Leeds. Pan Tomasz jest absolwentem Dwójki, na Uniwersytecie  zajmuje się badaniami  fal morskich. Naukowiec w atrakcyjny sposób przedstawił uczniom podstawy fizyki morza, z życzliwością i precyzją  odpowiadał na  pytania wyjaśniając od strony fizycznej to niezwykle skomplikowane zjawisko. Podkreślał znaczenie praktyczne fizyki morza dla bezpieczeństwa żeglugi. Spotkania naszych uczniów z pracownikami wyższych uczelni i instytutów badawczych są już ugruntowaną tradycją II LO.  Dzięki nim, nasi  wychowankowie potrafią docenić znaczenie nauki, spojrzeć na świat z szerszej perspektywy. Pogłębiają również rozumienie zagadnień zawartych w podstawie programowej  i nabywają dodatkowej  motywacji do rozwijania swoich uzdolnień.