Z ziemi włoskiej do Polski, z ziemi polskiej do Włoch Rzym 2015 Rzym 2009 Śladami Jana Pawła II Jubileusz 60-lecia II Liceum Ogólnokształcącego
Ogłoszenia2021-04-04T22:59:20+02:00
504, 2016

Zaproszenie na prelekcję

By |5 kwietnia, 2016|Ogłoszenia|

Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Starachowicach zaprasza na prelekcję „Nieznane serce Azji – Uzbekistan” . Wykład wygłosi pracownik naukowy UŁ, historyk i podróżnik, pan Michał Jurecki w dniu 08. 04.2016 (piątek) o godź. 17.00 w II Liceum Ogólnokształcącym (sala nr 24). Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

107, 2015

Ośrodek KARTA ogłasza XVIII edycję konkursu „Historia Bliska”

By |1 lipca, 2015|Ogłoszenia|

dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w Polsce w nowej formule merytorycznej i organizacyjnej pod stałym tytułem:   „Historia bliska  − nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana...” w ramach którego autorzy określą własny temat badawczy. Przedmiotem pracy konkursowej ma być historia „bliska” − w czasie, przestrzeni, relacjach − a więc lokalna, dotycząca najbliższych miejsc czy środowisk lub ludzi, także historia „małej ojczyzny”; pokazywana przez źródła, świadectwa, dokumenty osobiste. To, co z historii lokalnej nie miało szansy zaistnieć, przebić się do powszechnej świadomości; opowieść, która nie miała dotąd swojego narratora: może jakaś tajemnica, ważne a zapomniane wydarzenie czy dokonanie, niezwykły los − historia czasu wojny lub pokoju, odwagi czy konformizmu, zwycięstwa lub klęski… Obszarem poszukiwania tropu tematycznego mogą być różne sfery życia: codzienność, praca, walka, procesy przemian społecznych, religijnych, kulturowych, naukowych, gospodarczych; relacje rodzinne, sąsiedzkie, między państwem a obywatelem, „swoimi” i „obcymi”; ślad można znaleźć w sporach o przeszłość, także w dyskusjach o pomnikach, patronach czy cmentarzach. Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którą opiekę mogą sprawować dorośli. Autorami prac mogą być wyłącznie zespoły − co najmniej 6-osobowe (w tym co najmniej 5 uczniów), w których dorośli opiekunowie (nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek stowarzyszenia, reprezentant instytucji edukacji lub kultury wspierającej młodzież) nie mogą przekraczać 30% liczebności całego zespołu (np. w 8-osobowym składzie może być tylko dwoje dorosłych nie-uczniów). Praca konkursowa powinna mieć charakter badawczy i twórczy, to znaczy powinna być oparta na samodzielnie pozyskanych i w oryginalny sposób użytych źródłach (niepowielających

107, 2015

Zostań Stypendystą Fundacji Efekt Motyla

By |1 lipca, 2015|Ogłoszenia, Stypendia|

Mieszkasz na wsi? Możesz pochwalić się imponującymi wynikami w nauce i osiągnięciami w konkursach? Masz trudną sytuację materialną? Aplikuj! Warunki formalne, jakie należy spełnić: - zamieszkanie na wsi - uczęszczanie do gimnazjum / szkoły średniej - złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do 19 lipca 2015 r. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres: stypendia@papilionis.org Aplikacje przyjmujemy do dnia 19 lipca 2015 roku. Kwestionariusz do pobrania: https://goo.gl/ohRVNo Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodzieży, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane będą przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego 2015/ 2016. Raz w roku dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy połączony z warsztatami rozwojowymi. Regulamin: https://goo.gl/uUt4Lc

2606, 2015

Ważne dla Kandydatów!!!

By |26 czerwca, 2015|Ogłoszenia|

Wszyscy Kandydaci dla których  II Liceum jest szkołą pierwszego wyboru muszą dostarczyć do szkoły tyle potwierdzonych kopii osiągnięć ile szkół wybrali w systemie!!! Należy mieć przy sobie również wniosek i potwierdzenie jego złożenia. Jeżeli pracowałeś w wolontariacie koniecznie zabierz ze sobą potwierdzenie! Wolontariat jest punktowany przy przyjęciu!

605, 2015

Aplikuj o Indeks Start2Star

By |6 maja, 2015|Ogłoszenia, Stypendia|

Indeks Start2Star to program stypendialny finansowany w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, którego organizatorem jest Fundacja im. Lesława A. Pagi. Projekt kierowany jest do uzdolnionych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Wsparcie finansowe ma umożliwić młodym ludziom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach  w Polsce. Każdego roku dwudziestu laureatów otrzymuje stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).  Kwota ta pozawala pokryć koszty kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań. Stypendyści mogą realizować swoje pasje studiując na wybranych przez siebie uczelniach na dowolnych kierunkach w całym kraju. Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się uczestników do przepracowania w Polsce po studiach pięciu lat. Chcemy w ten sposób zatrzymać w kraju aktywnych  i zdolnych ludzi udowadniając, że w Polsce również można robić karierę i rozwijać się zawodowo. Grono absolwentów Indeks Start2Star liczy już 140 osób. Więcej informacji: strona www programu

2104, 2015

Zdobądź certyfikat językowy TELC w naszej szkole!!!

By |21 kwietnia, 2015|Ogłoszenia|

Co daje certyfikat językowy i dlaczego TELC?   Jeśli marzysz o karierze zawodowej i ciekawej pracy, o podróżowaniu i poznawaniu innych kultur, zacznij uczyć się języków. Poszerzysz swoje horyzonty, nabędziesz pewności siebie i zyskasz szansę na zawodowy awans. Poziom B2, na którym proponujemy  przeprowadzić TELC-a w naszej szkole to rozumienie większości programów informacyjnych w standardowym angielskim, prasy i listów, a następnie ich streszczanie. Pisanie na różne tematy, przeprowadzenie wywiadu i umiejętność wyrażania własnych poglądów. Egzamin przeprowadzą akredytowani egzaminatorzy we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.   Korzyści z uzyskania certyfikatu TELC: -TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, - egzaminy TELC nastawione są na komunikację językową przy uwzględnianiu aspektów zawodowych, - egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. - egzamin TELC jest dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom B2), - TELC dostosowany jest do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców   UE - egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe w wielu uczelniach państwowych i niepaństwowych Certyfikat telc na poziomie B1/B2 pozwala też na ubieganie się o: stypendium programu Erasmus i Socrates jeśli chcesz studiować za granicą, posadę w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 – Dz. U. nr 218, poz. 1695) w ramach postępowania kwalifikacyjnego. pracę na stanowiskach

1702, 2015

Dowody tożsamości do Rzymu!!!

By |17 lutego, 2015|Ogłoszenia|

Drodzy uczniowie! W związku z przygotowaniami do projektu edukacyjnego Rzym 2015 i organizacją naszej Wielkiej Wyprawy przypominamy o konieczności posiadania podczas podróży dowodu osobistego lub tymczasowego dowodu osobistego lub paszportu. Prosimy uczniów którzy nie posiadają jeszcze w/w dokumentów o ich niezwłoczne wyrobienie!!! (okes oczekiwania na tymczasowy dowód osobisty przekracza 2 tygodnie). Przypominamy, że podczas podrózy musicie mieć ze soba również legitymacje szkolne.

Przejdź do góry