0 rok
II LO zostaje wyróżnione prestiżowym Certyfikatem „Wiarygodna Szkoła”, przyznanym na podstawie wyników egzaminów maturalnych i edukacyjnej wartości dodanej.
0 rok
II LO zostaje wyróżnione prestiżowym certyfikatem „Europejska Szkoła”
0 rok
Przyjęcie II LO w poczet szkół stowarzyszonych w UNESCO