0 rok

II LO zostaje wyróżnione prestiżowym Certyfikatem „Wiarygodna Szkoła”, przyznanym na podstawie wyników egzaminów maturalnych i edukacyjnej wartości dodanej.

0 rok

II LO zostaje wyróżnione prestiżowym certyfikatem „Europejska Szkoła”

0 rok

Przyjęcie II LO w poczet szkół stowarzyszonych w UNESCO