Opiekun Koła: mgr Beata Kidoń

Szkolne Koło PCK rozpoczęło swoją działalność w latach siedemdziesiątych. Najpierw pod opieką p. Barbary Betkowskiej-Duplickiej, później p. Barbary Wróbel a od 1994r. p. Beaty Kidoń. Formy pracy koła są różnorodne, związane z promocją idei Polskiego Czerwonego Krzyża, oraz kształtowaniem szeroko pojętej postawy humanitarnej. Młodzież uczestniczy w ogólnopolskich akcjach np. zbiórkach żywności na Dzień Walki z Głodem, czy Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia, w której w roku szkolnym 2005/06 uczennica Katarzyna Nowak reprezentowała województwo świętokrzyskie na etapie centralnym. W ramach działań na rzecz środowiska lokalnego prowadzimy systematycznie kwesty uliczne i zbiórki np. „Pomagamy potrzebującym-bądź z nami”, „Gorączka złota” „Otwartym sercem do potrzebujących”, czy zakrojoną na dużą skalę akcję „Szlachetna Paczka”. Ważny aspekt działalności to promocja krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej. Czynne uczestnictwo we wszystkich konkursach pierwszej pomocy, oraz w akcji „Młoda Krew Ratuje Zycie” daje dużo satysfakcji a niejednokrotnie również cenne nagrody. Na poziomie szkoły realizujemy cyklicznie imprezy : „Promocja Zdrowej Żywności”, ”Różowa wstążeczka” oraz zajęcia poświęcone profilaktyce HIV/AIDS. Nasi uczniowie podejmują chętnie własne inicjatywy pomocowe np.: Kamil Grad zorganizował międzyszkolną grupę młodzieży PCK , której celem było zebranie pieniędzy na rzecz poszkodowanej koleżanki; Ewelina Maciejewska koordynowała zbiórkę na rzecz chorego Frania prowadzoną we współpracy z fundacją Wyspy Szczęśliwe. Ściśle współpracujemy z zarządem rejonowym PCK oraz z Sanepidem. Za działalność na rzecz PCK opiekunka Beata Kidoń została w 2003r. odznaczona Odznaką Honorową IV stopnia, a w 2007r. Odznaką Honorową III stopnia. Ciągle doskonalimy naszą działalność i chętnie realizujemy nowe pomysły.

„Nie musicie robić wielkich rzeczy, za to małe z wielką miłością”
Matka Teresa

Opiekun Koła: pedagog szkolny – mgr Jolanta Pawlińska

W roku szkolnym 2014/2015 w kole działa 23 uczniów, angażujących się w prace użyteczne. Mamy na swoim koncie wiele akcji charytatywnych. W działaniach kierujemy się wrażliwością i troską o drugiego człowieka, a przede wszystkim niesiemy bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Wolontariat daje nam szansę aby:
– Stać się lepszym człowiekiem;
– Zdobyć nowe doświadczenie;
– Zawrzeć interesujące znajomości;
– Pracować w ciekawym zespole;
– Mieć satysfakcję z własnej pracy;
– Realizować się w niej i rozwijać;
– Mieć poczucie bycia częścią ważnego dzieła;
– Mieć bezpośredni kontakt z potrzebującymi;
– Wykorzystać swoje umiejętności w praktyce i zdobyć nowe;
– Poznać swoje mocne i słabe strony;
– Przeżyć przygodę życia.

Nasza praca i trud zostaje doceniony, otrzymujemy podziękowania i dyplomy
„za dobre serce, wrażliwą duszę ,bezinteresowną pomoc i życzliwość, ”

DOTYCHCZASOWE AKCJE I DZIAŁANIA
– Świąteczna Zbiórka Żywności;
– Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Podziel się Posiłkiem”;
– Zbiórka artykułów piśmienniczych i pasmanteryjnych do terapii zajęciowej
dla pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach;
– Organizacja spotkania andrzejkowego z pensjonariuszkami Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
– Zbiórka karmy, oraz zabawek dla zwierząt;
– Zbiórka pieniędzy na wsparcie leczenia dla Gai Janczyk

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu:

1. Monika Kozak
2. Ewa Dzik
3. Dawid Morawski
4. Paulina Jabłońska
5. Paulina Skrzeczyna
6. Ola Zawór
7. Jakub Szafraniec
8.Paulina Spadło
9. Ilona Sobczak
10.Włoskowicz Hanna
11.Patrycja Soboń
12.Anna Pacek
13.Ola Ziętek
14.Barbara Chmiel
15.Karolina Gołębska
16.Karolina Kusiak
17.Paulina Kucharska
18.Paulina Kaczor
19.Magdalena Nowak
20.Klaudia Bernaciak
21.Karolina Jabłońska
22.Patrycja Mazurek
23.Angelika Sadłocha

Opiekun Koła: mgr Beata Banaszkiewicz-Wąs

Klub ekologiczny przy II Liceum Ogólnokształcącym im Stanisława Staszica w Starachowicach powstał 22 czerwca 1992 r z inicjatywy pani Elżbiety Jankowskiej. Klub ma za zadanie szerzyć wśród uczniów poszanowanie nie tylko przyrody, ale całego środowiska, które nas otacza wraz z prawem człowieka do wolnego w nim życia. Od 22 lat w naszej szkole z inicjatywy członków klubu organizowane są konkursy i akademie z okazji Dnia Ziemi. Członkowie Klubu Ekologicznego mogą się również pochwalić licznymi osiągnięciami z Olimpiadach Ekologicznych i innych konkursach związanych z tą tematyką na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim.