12.03.2007 – pierwsze spotkanie uczniów II LO z panem Hansem Hoffmannem (Vechta, Niemcy).

15.06.2007 – spotkanie Hansa Hoffmanna z rodzicami uczniów zaproszonych na letni wypoczynek do Włoch.

26.07.2007-30.07.2007 – udział 24 uczniów wraz z opiekunami Beatą Szczepańską, Krzysztofem Dumą i Tadeuszem Szczepańskim  w obozie wakacyjnym we Włoszech, sponsorowanym przez Hansa Hoffmanna.

15.01.2008-17.01.2008 – trzecia wizyta Hansa Hoffmanna w II LO.

4.08.2008-18.08.2008 – udział 42 uczniów wraz z opiekunami Beatą Szczepańską, Krzysztofem Dumą i Tadeuszem Szczepańskim w obozie wakacyjnym  w Grecji sponsorowanym przez Hansa Hoffmanna.

9.03.2009-12.03.2009 – wizyta Jgo Ekscelencji arcybiskupa Emery Kabongo, sekretarza Jana Pawła II, kanonika bazyliki Św. Piotra w Watykanie i Hansa Hoffmanna w II LO.

20.07.2009-2.08.2009 – udział 42 uczniów wraz z opiekunami Beatą Szczepańską, Krzysztofem dumą i Tadeuszem Szczepańskim w obozie wakacyjnym we Włoszech sponsorowanym przez Hansa Hoffmanna.

26.10.2009-2.11.2009 – wyjazd 822 uczniów, nauczycieli i pracowników w ramach projektu edukacyjnego „Śladami Jana Pawła II” do Rzymu, sponsorowanego przez Hansa Hoffmanna.

27.11.2009 – Rada Miasta Starachowice uchwałą nr XI/10/2009 w uznaniu dotychczasowych zasług dla mieszkańców miasta – nadała nadała panu Hansowi Hoffmannowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Starachowice.

2.12.2009-4.12.2009 – wizyta Hansa Hoffmanna wraz z rodziną w Starachowicach, związana z wręczeniem aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Starachowice.

Sierpień 2010 – udział 5 uczniów wraz z opiekunami Beatą Szczepańską i Tadeuszem Szczepańskim w obozie wakacyjnym we Włoszech, sponsorowanym przez Hansa Hoffmanna.

Marzec 2011 – wizyta Hansa Hoffmanna w II LO, związana z wydaniem przetłumaczonej na język polski przez dr Pawła Zarychtę (Uniwersytet Jagielloński, absolwent II LO) biografii Hansa Hoffmanna pt. „Mimo wszystko” („Und Dennoch”). Egzemplarz książki dedykowanej zarówno w języku niemieckim jak i polskim obywatelom miasta Starachowic otrzymał w prezencie każdy uczestnik wyjazdu edukacyjnego „Śladami Jana Pawła II” do Rzymu.

Czerwiec-sierpień 2011 – udział 150 uczniów II LO w obozie wakacyjnym w Grecji sponsorowanym przez Hansa Hoffmanna.

17.12.2011 – Papież Benedykt XVI nadał Hansowi Hoffmannowi Rycerski Order Świętego Grzegorza Wielkiego – w uroczystości wręczenia aktu nadania w/w  godności wzięła udział delegacja miasta Starachowice w skład, której weszli: uczniowie, nauczyciele i wiceprezydent Miasta Starachowice pani Małgorzata Szlęzak.

Sierpień 2012 – udział 2 uczniów w obozie wakacyjnym we Włoszech sponsorowanym prez Hansa Hoffmanna.

10.10.2014-11.10.2014 – wizyta Jego Ekscelencji arcybiskupa Emery Kabongo, sekretarza Jana Pawła II, kanonika bazyliki Św Piotra w Watykanie i Hansa Hoffmanna w II LO z okazji ślubowania klas pierwszych i uroczystości Jubileuszu 60-cio lecia istnienia II Liceum.

27.11.2014 – spotkanie informacyjne Hansa Hoffmanna z rodzicami, uczniami, pracownikami i nauczycielami II LO – uczestnikami projektu edukacyjnego Rzym 2015 – „Z ziemi włoskiej do Polski i z ziemi polskiej do Włoch”.