Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 8.00 – 12.30
Wtorek: 10.00 – 14.00
Środa: 8.00 – 12.30
Czwartek: 8.00 – 12.30
Piątek: 8.00 – 12.30

Pedagog:

mgr Jolanta Pawlińska

Dyskrecja i zaufanie to podstawa współpracy,
bez względu na rodzaj sprawy,
z jaką przychodzisz do mnie szukając wsparcia.
Nie bój się wejść do mojego gabinetu. Zapraszam codziennie.

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie jesteś w stanie sobie poradzić.
Pamiętaj, że szukanie pomocy to oznaka siły, nie słabości

 • z nauką;
 • z adaptacją w szkole;
 • w kontaktach z rodzicami, rówieśnikami, nauczycielami;
 • ze zdrowiem;
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej;
 • chcesz komuś pomóc, ale nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, odnosisz sukcesy, którymi chciałbyś się podzielić.

Jeżeli masz wrażenie, że nikt nie ma dla Ciebie czasu, nikt Cię nie rozumie, a cały świat wali Ci się na głowę daj sobie szansę, przyjdź, porozmawiaj. Pedagog – nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, a wysłucha, zrozumie.

Przyjdź, razem poszukamy rozwiązań problemu

 • wytłumaczę Ci jak skutecznie radzić sobie ze stresem;
 • podpowiem, jaką wybrać w życiu drogę;
 • przestrzegę przed tym, co niebezpieczne;
 • nauczę Cię myśleć twórczo;
 • podpowiem „jak się motywować do pracy, nauki?” oraz „jak dobrze gospodarować czasem?”

Czasem dopadają Cię problemy z którymi nie wiesz jak sobie poradzić. Z różnych powodów boisz się o nich mówić lub nie wiesz u kogo i gdzie szukać pomocy. Wydaje Ci się , że jesteś sam i nikt nie jest w stanie Cię zrozumieć. ALE TO NIEPRAWDA – musisz rozejrzeć się dookoła a dostrzeżesz osoby, które mogą Ci pomóc. To może być najlepszy przyjaciel, starszy brat, rodzic, nauczyciel, ksiądz czy pedagog szkolny. Ktoś do kogo masz zaufanie, kto może pokierować Cię dalej jeśli stwierdzi, że taka pomoc jest potrzeba. Zaufaj jej. Jeśli jednak takiej osoby nie masz lub nie jesteś w stanie jej dostrzec w swoim środowisku – nie poddawaj się. Szukaj pomocy. Jest wiele instytucji, osób, które zawodowo zajmują się pomaganiem i do których możesz się zwrócić.

MASZ PROBLEM – ROZMAWIAJ!!

                      TELEFONY INTERWENCYJNE

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  – jest telefonem

skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten

numer  połączysz się ze specjalistą, który postara Ci się pomóc. Z numerem  800 12 12 12

można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8:15-20:00.z każdego stacjonarnego numeru

oraz telefonów  komórkowych Orange.

988 – Psychologiczny Telefon Zaufania

116 123 – Ogólnopolski bezpłatny Telefon Zaufania dla osób w kryzysie

  emocjonalnym  (Instytut Psychologii i Zdrowia)  (pon.- piątek. 14:00 – 22:00)

19 525 -Telefon Zaufania dla Osób w Kryzysie Psychicznym

116 111 – Ogólnopolski bezpłatny Telefon Zaufania  dla Dzieci i Młodzieży

116 000 – Telefon Kryzysowy( mogą z niego skorzystać młode osoby, które myślą o ucieczce z domu, ale także wszystkie osoby, które wiedzą coś o losach zaginionych. Linia

obsługiwana jest przez całą dobę, a połączenie jest całkowicie bezpłatne)

338 515 668 –  Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych

801 199 990 –  Ogólnopolski Telefon Zaufania : Narkotyki – Narkomania

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Pedagog szkolny  osoba ,która nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, a wysłucha, zrozumie, doradzi, pomoże ).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

(Starachowice ul. Radomska 72 tel.041 274 73 85)

To miejsce, gdzie dzieciom i młodzieży udziela się m.in. pomocy, gdy mają kłopoty w nauce czy trudność z wyborem zawodu. Młode osoby mogą zgłaszać się również po pomoc psychologiczną, np. mając trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami czy problemy w rodzinie. Z pomocy poradni można skorzystać bezpłatnie.

Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna

(27-200 Starachowice ul. Hutnicza 2a,tel. 41 274-65-50)

Poradnia Zdrowia Psychicznego

(27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 151 tel.   41 273-57-35)

Jest to miejsce, gdzie bezpłatnie można skorzystać z pomocy psychologa i psychiatry. Możesz się tam udać, gdy przeżywasz trudne emocje, masz problemy, z którymi ciężko jest Ci sobie poradzić. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią na wizytę w Poradni może umówić Cię rodzic lub opiekun.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

(27-200 Starachowice ul. Murarska 11 tel. 41 274 09 97)

Świadczy pomoc dzieciom, młodzieży, dorosłym znajdującym się w trudnej sytuacji ,z którą nie są w stanie sobie poradzić. Może ona wynikać ze zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub ciężkich przeżyć osobistych. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (27-200 Starachowice, ul. Majówka 21a tel. 041 274-71-92)

Celem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest głownie wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Instytucja ta udziela  pomocy materialnej rodzinom mającym trudności finansowe, zapewnia posiłki oraz niezbędne ubrania osobom potrzebującym, udostępnia schronienie rodzinom, które utraciły mieszkanie. Pomoc Społeczna zajmuje się również dożywianiem dzieci w szkole.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

(Starachowice, ul. Radomska 70, tel. 41 274-88-06)

Oferowana pomoc: zapewnienie opieki nad dzieckiem gdy nie jest możliwa opiekunka ze strony rodziny, prowadzenie rodzin zastępczych.

Stowarzyszenie Zdrowa Szkoła Starachowice, ul. Harcerska 4, tel. 41 274-80-56 Oferowana pomoc: prowadzenie świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin, prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie konsultacji dla rodziców, konsultacje terapeuty uzależnień, pedagoga domowego, socjologa, organizowanie czasu wolnego oraz zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.

Komenda Powiatowa Policji (27-200 Starachowice, ul. Armii Krajowej 27, tel. 997, 112, 41 276-02-78) Na policję możesz zadzwonić (numer 112) lub udać się osobiście  – zawsze, gdy grozi Ci jakieś niebezpieczeństwo. Jeśli więc ktoś robi Ci krzywdę lub kogoś się obawiasz, masz prawo powiadomić o tym policję.

Sąd Rejonowy –III Wydział Rodzinny

(27-200 Starachowice ul. Konstytucji 3-go Maja 27)

Wydział ten zajmuje się sprawami osób nieletnich i rodzin. Kiedy rodzice nie wywiązują się w odpowiedni sposób z opieki nad dzieckiem, bądź źle go traktują, Sąd Rodzinny może zaingerować w sytuację rodziny i zbadać jak ona wygląda. Wniosek do Sądu Rodzinnego może napisać każda osoba, która podejrzewa, że dobro dziecka jest zagrożone.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

(25-736 Kielce ul. Grunwaldzka 47, tel.041 345 11 47) (25-411 Kielce ul. Szydłówek Górny 1C/3 tel.041 332 77 52

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Zakład Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

(25-711 Kielce ul. Karczówkowska 36 tel.041 345 5665)

Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych- Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 25-432 Kielce tel. 881 779 000

Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ,,San Damiano”

( 26-060 Chęciny ul. Franciszkańska 10 tel.41 315 11 40)

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR-Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych,

(25-639 Kielce ul. Malików 150B tel.41 367 36 93)

Hostel „Wspólnota” dla Uzależnionych od Alkoholu (28-230 Połaniec woj. świętokrzyskie  ul. 11 Listopada  tel.015 865 07 38 )

POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Komenda Powiatowa Policji Starachowice, ul. Armii Krajowej 27, tel. 997, 112, 41 276-02-78 Oferowana pomoc: pomoc interwencyjna, Niebieska Karta, profilaktyka, zapobieganie przestępstwom, prewencja.

Prokuratura Rejonowa

Starachowice, ul. Leśna 33 tel.41 276 15 00

Nadzorowanie i prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej(Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) Starachowice, ul. Majówka 21a tel. 041 274-71-92 Oferowana pomoc: praca socjalna, Niebieska Karta, pomoc finansowa, rzeczowa, poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne, logopedyczne, socjalne oraz ze strony terapeuty uzależnień, współpraca z instytucjami, organizacjami i parafiami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie Starachowice, ul. Radomska 70, tel. 41 274-88-06 pokój nr 4 Oferowana pomoc: zapewnienie opieki nad dzieckiem gdy nie jest możliwa opiekunka ze strony rodziny, prowadzenie rodzin zastępczych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Starachowice, ul. Radomska 45, tel. 041 274-74-39 Oferowana pomoc: zgłoszenie konieczności leczenia odwykowego osoby, wnioskowanie do sądu o zastosowanie leczenia osoby uzależnionej.

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Przystań(Ośrodek Interwencji Kryzysowej) Starachowice, ul. Murarska 11, tel. 41 274-09-97 Oferowana pomoc: konsultacje i porady specjalistów: z zakresu przeciwdziałania przemocy, terapeuci, pedagodzy, prawnik, psycholog, specjaliści ds. uzależnień, grupy wsparcia.

Klub Abstynenta Nadzieja Starachowice, ul. Murarska 14, tel. 41 274-03-26 Oferowana pomoc: punkt konsultacyjny, rozmowy indywidualne, grupy wsparcia i grupy samopomocy.

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Przystań Starachowice, ul. Murarska 11, tel. 41 274-09-97 Oferowana pomoc: konsultacje i porady specjalistów: z zakresu przeciwdziałania przemocy, terapeuci, pedagodzy, prawnik, psycholog, specjaliści ds. uzależnień, grupy wsparcia.

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień „ Michałów Starachowice, ul. Ostrowiecka 151, tel. 41 273-57-35) Oferowana pomoc: grupy dla współuzależnionych oddziaływania terapeutyczne dla sprawców przestępstw przemocy w rodzinie oraz ich rodzin, trening umiejętności społecznych, grupy dla osób z problemem alkoholowym, oddział odwykowy, oddział dzienny odwykowy, konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, konsultacje dla młodzieży, sesje rodzinne.

Poradnia Leczenia Uzależnień (27-200 Starachowice, ul. Radomska 70, tel. 41 274-53-81) Oferowana pomoc:  konsultacje psychiatry i terapeuty uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna

„Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu” Starachowice, ul. Hutnicza 2a, tel. 41 274-65-50 Oferowana pomoc: oddziaływania terapeutyczne dla sprawców przestępstw przemocy w rodzinie oraz ich rodzin Terapia grupowa i indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych, konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

Stowarzyszenie Zdrowa Szkoła Starachowice, ul. Harcerska 4, tel. 41 274-80-56 Oferowana pomoc: prowadzenie świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin, prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie konsultacji dla rodziców, konsultacje terapeuty uzależnień, pedagoga domowego, socjologa, organizowanie czasu wolnego oraz zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.

         TELEFONY INTERWENCYJNE

801-12-00-02- Niebieska Linia Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska pon.-sob. (8.00- 22.00) w niedziele i święta – w godz. (8.00-16.00)

22 668 70 00-Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

0 800 12 01 48 –  Telefon Zaufania „ Zatrzymaj Przemoc”

800 12 02 26 –  Policyjny Telefon Zaufania

41 368 1874 – Telefon Zaufania przy Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (pon.-pt. 08.00-18.00(pon.-pt. 08.00-18.00

 • widzisz, że w Twojej klasie dzieje się źle
 • chcesz pomóc uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, ale nie wiesz jak
 •  chcesz porozmawiać, tak zwyczajnie po ludzku  o problemach

Pedagog to negocjator, powiernik, przyjaciel, sojusznik ucznia, nawet jeżeli uczniowi wydaje się inaczej.

Każdy, kto korzysta lub chce skorzystać z mojej pomocy musi mieć świadomość, że najważniejszą zasadą. którą przestrzegam w pracy jest tajemnica zawodowa.

Współpracuję z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami i instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, PCK, PCPR, MOPS. KPP, Sąd dla Nieletnich, itp.).

Zapraszam

Najcenniejszą rzeczą jaką możesz ofiarować dziecku jest Twój czas!

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

 • czujesz, że nie potrafisz dotrzeć do swojego dziecka;
 • niepokoją Cię jego zachowania;
 • masz trudną sytuację materialną i nie wiesz, gdzie szukać pomocy;
 • chcesz z kimś podzielić się swoimi kłopotami natury wychowawczej.

Przyjdź wspólnie poszukamy rozwiązania Twego problemu!

Zasady   obowiązujące  pedagoga to:
 1. Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.
 2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
 3. Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.
 4. Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
 5. Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.