Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 8.30 – 12.30
Wtorek: 8.30 – 12.30
Środa: 8.30 – 12.30
Czwartek: 10.00 – 14.00
Piątek: 8.30 – 12.30

Pedagog:

mgr Jolanta Pawlińska

Dyskrecja i zaufanie to podstawa współpracy,
bez względu na rodzaj sprawy,
z jaką przychodzisz do mnie szukając wsparcia.
Nie bój się wejść do mojego gabinetu. Zapraszam codziennie.

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie jesteś w stanie sobie poradzić.
Pamiętaj, że szukanie pomocy to oznaka siły, nie słabości

 • z nauką;
 • z adaptacją w szkole;
 • w kontaktach z rodzicami, rówieśnikami, nauczycielami;
 • ze zdrowiem;
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej;
 • chcesz komuś pomóc, ale nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, odnosisz sukcesy, którymi chciałbyś się podzielić.

Jeżeli masz wrażenie, że nikt nie ma dla Ciebie czasu, nikt Cię nie rozumie, a cały świat wali Ci się na głowę daj sobie szansę, przyjdź, porozmawiaj. Pedagog – nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, a wysłucha, zrozumie.

Przyjdź, razem poszukamy rozwiązań problemu

 • wytłumaczę Ci jak skutecznie radzić sobie ze stresem;
 • podpowiem, jaką wybrać w życiu drogę;
 • przestrzegę przed tym, co niebezpieczne;
 • nauczę Cię myśleć twórczo;
 • podpowiem „jak się motywować do pracy, nauki?” oraz „jak dobrze gospodarować czasem?”

 • widzisz, że w Twojej klasie dzieje się źle
 • chcesz pomóc uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, ale nie wiesz jak
 •  chcesz porozmawiać, tak zwyczajnie po ludzku  o problemach

Pedagog to negocjator, powiernik, przyjaciel, sojusznik ucznia, nawet jeżeli uczniowi wydaje się inaczej.

Każdy, kto korzysta lub chce skorzystać z mojej pomocy musi mieć świadomość, że najważniejszą zasadą. którą przestrzegam w pracy jest tajemnica zawodowa.

Współpracuję z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami i instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, PCK, PCPR, MOPS. KPP, Sąd dla Nieletnich, itp.).

Zapraszam

Najcenniejszą rzeczą jaką możesz ofiarować dziecku jest Twój czas!

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

 • czujesz, że nie potrafisz dotrzeć do swojego dziecka;
 • niepokoją Cię jego zachowania;
 • masz trudną sytuację materialną i nie wiesz, gdzie szukać pomocy;
 • chcesz z kimś podzielić się swoimi kłopotami natury wychowawczej.

Przyjdź wspólnie poszukamy rozwiązania Twego problemu!

Podstawy prawne:

Zgodnie  z rozporządzeniem  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno – pedagogicznej praca pedagoga polega na:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 2. określaniu form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom
  z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 3. organizowaniu i prowadzeniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 4. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 5. wspieraniu działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
 6. planowaniu i koordynowaniu zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
 7. działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Zasady   obowiązujące  pedagoga to:
 1. Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.
 2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
 3. Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.
 4. Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
 5. Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.