W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy naukę w następujących klasach:

Klasa A

HUMANISTYCZNA

rozszerzenia:- j. polski, historia, angielski/niemiecki

nauczane języki: język angielski, język niemiecki

przedmioty uzupełniające do wyboru: teatr, dziennikarstwo

rozszerzenia:- j. polski, historia, angielski/niemiecki

Jeśli interesujesz się historią, problematyką medialną, społeczną, prawną, czy kulturoznawczą, chcesz uczyć się dwóch języków obcych w zakresie rozszerzonym – to ta klasa jest dla Ciebie!
Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach z pakietu humanistyczno-lingwistycznego, w którym proponujemy:

 • Spotkania z pracownikami naukowymi.
 • Warsztaty teatralne, filmowe lub dziennikarskie.
 • Udział w wydarzeniach kulturalnych.
 •  Udział w wymianach uczniowskich i projektach międzynarodowych.
 • Certyfikaty FCE British Council i Goethe Zertifikat A2/B1
 • Innowację językową „hiszpański po angielsku”
 • Naukę wybranych języków obcych w wymiarze rozszerzonym

Przygotujesz się do studiów na kierunkach: filologia polska, dziennikarstwo, prawo, historia, politologia, teatrologia, socjologia, lingwistyka, psychologia, europeistyka lub na uczelniach artystycznych.

Klasa B

MATEMATYCZNO - FIZYCZNA

rozszerzenia: matematyka, fizyka, angielski/niemiecki

nauczane języki: język angielski, język niemiecki

rozszerzenia: matematyka, fizyka, angielski

Chcesz zostać architektem? Konstruktorem samolotów? Badaczem fizyki gwiazd? Masz zmysł konstruktorski lub inżynierski? Ten profil jest dla Ciebie!

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach z pakietu przedmiotów ścisłych. Proponujemy w nim:

 • koło matematyczne i  fizyczne: elementy matematyki wyższej, fizyka eksperymentalna
 • zajęcia koła brydżowego (szkolne turnieje brydżowe)
 • współpracę z AGH i Politechniką Świętokrzyską (udział w sesjach naukowych, warsztatach laboratoryjnych)
 • zajęcia z informatyki dla chętnych – druk 3D, automatyka, robotyka, projektowanie prowadzone przez specjalistów.

Pragniemy aby nasza młodzież mogła wykorzystać nowoczesną pracownię komputerową z zestawami do robotyki, automatyki, druku 3D stworzoną w ramach Akademii Programowania.

Klasa przygotuje Cię do studiów m.in. na kierunkach akademickich związanych z  naukami ścisłymi, na studia techniczne – automatykę, robotykę, mechatronikę, kierunki menadżerskie i wiele innych

Klasa C

BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

rozszerzenia: biologia, chemia, angielski/niemiecki

nauczane języki: język angielski, język niemiecki

rozszerzenia: biologia, chemia, angielski/niemiecki

Jeśli łączysz swoją przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, pielęgniarstwem, biotechnologią, inżynierią biomedyczną, weterynarią, rehabilitacją – ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w:

 • lokalnych i  ogólnopolskich programach prozdrowotnych i profilaktycznych
 • wykładach naukowych, warsztatach laboratoryjnych (np. „Noc Biologów”) organizowanych przez UJK i Politechnikę Świętokrzyską
 • wycieczkach przyrodniczych (lekcje w Ogrodzie Botanicznym)

Ponadto przygotujesz się do studiów na kierunkach: biologia, chemia, psychologia, ochrona środowiska, fizjoterapia, kosmetologia i innych…

Klasa D

MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA

rozszerzenia: geografia, matematyka, angielski/niemiecki/hiszpański

nauczane języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański

rozszerzenia: geografia, matematyka, angielski/niemiecki/hiszpański

Jeśli Twoją pasją jest odkrywanie tajemnic nauk o Ziemi, jesteś osobą ciekawą świata, lekcje rozszerzonej geografii są dla Ciebie. Interesujesz się tajemnicami bankowości? Rynku kapitałowego i  biznesu? Jesteś przyszłym przedsiębiorcą? Znawcą marketingu? – Twoje miejsce jest w tej klasie!

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w  zajęciach z  pakietu matematyczno-geograficzno-ekonomicznego. Proponujemy w nim:

 • ekonomia w praktyce – przedmiot uzupełniający
 • zajęcia terenowe – topografia (badanie środowiska przyrodniczego regionu)
 • wycieczki, rajdy rowerowe

Profil kierujemy do uczniów zainteresowanych kontynuowaniem nauki na kierunkach: logistyka, gospodarka przestrzenna, ekonomia, geodezja i  kartografia, geografia, geologia, oceanografia, inżynieria produkcji i wiele innych.

Klasa E

LINGWISTYCZNA

rozszerzenia: język polski, angielski/niemiecki/hiszpański

nauczane języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański

rozszerzenia: język polski, angielski/niemiecki/hiszpański

Chcesz naprawdę przygotować się do studiowania języków obcych? Chcesz poznać kulturę, historię, literaturę wybranych krajów? Chcesz, żeby po liceum świat stał dla Ciebie otworem dzięki bardzo dobrej znajomości co najmniej 2 języków obcych? Przyjdź do klasy językowej, w której dzięki znakomitym nauczycielom i zwiększonej liczbie godzin języków obcych osiągniesz swój cel!

 • Udział w wydarzeniach kulturalnych.
 •  Udział w wymianach uczniowskich i projektach międzynarodowych.
 • Certyfikaty FCE British Council i Goethe Zertifikat A2/B1
 • Innowację językową „hiszpański po angielsku”
 • Naukę wybranych języków obcych w wymiarze rozszerzonym

Przygotujesz się do studiów na kierunkach: filologia polska, lingwistyka stosowana, filologie obce, dziennikarstwo, politologia, teatrologia, socjologia, psychologia, europeistyka lub na uczelniach artystycznych