W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w następujących klasach:

Klasa A

język polski, historia, język obcy lub WOS

j. polski, historia, j. obcy lub WOS

Jeśli interesujesz się historią, problematyką medialną, społeczną, prawną, czy kulturoznawczą, chcesz uczyć się dwóch języków obcych w zakresie rozszerzonym – to ta klasa jest dla Ciebie!
Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach z pakietu humanistyczno-lingwistycznego w którym proponujemy:• Spotkania z pracownikami naukowymi.
• Warsztaty teatralne, filmowe lub dziennikarskie.
• Udział w wydarzeniach kulturalnych.
• Udział w wymianach uczniowskich i projektach międzynarodowych.
• Certyfikaty FCE British Council i Goethe Zertifikat A2/B1.
• Podjęcie nauki w szkole średniej w USA (I semestr).

Przygotujesz się do studiów na kierunkach: filolopolonistyka, dziennikarstwo, prawo, historia, dziennikarstwo, politologia, teatrologia, socjologia, lingwistyka, psychologia, europeistyka lub na uczelniach artystycznych.

Klasa B

matematyka, fizyka, język obcy lub informatyka

matematyka, fizyka, język obcy lub informatyka

Chcesz zostać architektem? Konstruktorem samolotów? Badaczem fizyki gwiazd? Masz zmysł konstruktorski lub inżynierski? -ten profil jest dla Ciebie!

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach z pakietu przedmiotów ścisłych.
Proponujemy w nim:

• Koło matematyczne i fizyczne: Elementy matematyki wyższej, Fizyka eksperymentalna
• Zajęcia koła brydżowego (szkolne turnieje brydżowe).
• Współpraca z AGH (udział w sesjach naukowych, warsztatach laboratoryjnych).

Klasa przygotuje Cię do studiów m.in. na kierunkach akademickich związanych z naukami ścisłymi, na studia techniczne – automatykę, robotykę, mechatronikę, kierunki menadżerskie i wiele innych…

Klasa C

biologia, chemia, matematyka lub j. obcy

biologia, chemia, matematyka lub j. obcy

Jeśli łączysz przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, biotechnologią, inżynierią biomedyczną, weterynarią lub chcesz zostać pracownikiem służb zdrowia, np. pielęgniarstwa, rehabilitacji bądź też interesujesz się ratownictwem medycznym – to klasa ta jest właśnie dla Ciebie!

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach z pakietu przyrodniczego.
Proponujemy w nim:

• Udział w lokalnych i ogólnopolskich programach prozdrowotnych i profilaktycznych.
• Współpracę z UJK i Politechniką Świętokrzyską (wykłady naukowe, warsztaty laboratoryjne, „Noc Biologów”).
• Wycieczki przyrodnicze (lekcje w Ogrodzie Botanicznym).

Ponadto przygotujesz się do studiów na kierunkach: biologia, chemia, psychologia, ochrona środowiska, fizjoterapia, kosmetologia i innych…

Klasa D

matematyka, geografia, język obcy

matematyka, geografia, język obcy

Jeśli Twoją pasją jest odkrywanie tajemnic nauk o Ziemi, jesteś osobą ciekawą świata – będziesz mógł do odkrywać na lekcjach geografii. Interesujesz się tajemnicami bankowości? Rynku kapitałowego i biznesu? Jesteś przyszłym przedsiębiorcą? Znawcą marketingu? – to Twoje miejsce jest w tej klasie!

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach z pakietu matematyczno-geograficzno- ekonomicznego:

Proponujemy w nim:
• Ekonomia w praktyce – przedmiot uzupełniający –
• Zajęcia terenowe – topografia (badanie środowiska przyrodniczego regionu).
• Wycieczki, rajdy rowerowe.

Profil kierujemy do uczniów zainteresowanych kontynuowaniem nauki na kierunkach: gospodarka przestrzenna, ekonomia, geodezja i kartografia, geografii, geologia, oceanografia, inżynieria produkcji i wiele innych

Klasa E

biologia – matematyka – język obcy

biologia – matematyka – język obcy

Jeżeli masz zainteresowania przyrodnicze i choć trochę lubisz matematykę proponujemy Ci klasę o profilu biologiczno – matematycznym z rozszerzonym programem nauczania języka obcego. Wybierając ten profil dobrze przygotujesz się do studiowania na kierunkach: biologia, matematyka, inżynieria i ochrona środowiska, biotechnologia, technologia żywienia, fizjoterapia.
Tu zdobędziesz umiejętności analitycznego myślenia, opisu i interpretacji zjawisk przyrodniczych oraz ich matematycznego modelowania.

Dodatkowo proponujemy w nim:
• Zajęcia koła biologicznego i matematycznego
• Współpracę z uczelniami wyższymi (uczestnictwo w wykładach i zajęciach laboratoryjnych).