Justyna Magnowska – Janicka – przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców

Monika Sobiesiek – z-ca przewodniczącej Prezydium Rady  Rodziców

Anna Stompor – sekretarz Prezydium Rady Rodziców

Izabela Kowalska – członek Prezydium Rady Rodziców

Zbigniew Chmielewski – członek Prezydium Rady Rodziców

przewodniczący
– członkowie
Nr rachunku Rady Rodziców:
74 10501432 1000 0090 69750652

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach ul. Szkolna 12 27-200 Starachowice
NIP: 664-109-71-72

Projekt regulaminu Rady Rodziców do konsultacji

Do pobrania