Katarzyna Papaj – przewodnicząca
Agnieszka Szczykutowicz i Izabela Gulba- z-ca przewodniczącej
Jolanta Sopińska i Monika Sobiesiek – sekretarze
Marcin Papaj – przewodniczący
Grzegorz Markowski i Zbigniew Chmielewski – członkowie
Nr rachunku Rady Rodziców:
74 10501432 1000 0090 69750652

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach ul. Szkolna 12 27-200 Starachowice
NIP: 664-109-71-72

Projekt regulaminu Rady Rodziców do konsultacji

Do pobrania