Katarzyna Papaj – przewodnicząca
Wojciech Cieciora- z-ca przewodniczącej
Jolanta Sopińska – sekretarz
Agnieszka Szczykutowicz
Piotr Matysiak – członkowie
Leszek Kaniewski – przewodniczący
Jolanta Perchel, Marcin Papaj – członkowie
Nr rachunku Rady Rodziców:
74 10501432 1000 0090 69750652

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach ul. Szkolna 12 27-200 Starachowice
NIP: 664-109-71-72

Projekt regulaminu Rady Rodziców do konsultacji

Do pobrania