Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 – początek zebrań godz. 17 ( o ile nie podano inaczej).

15.09.2016r.Zebranie z rodzicami wszystkich klas (wybór Rad Klasowych, opracowanie planów pracy Rad Klasowych )
10.11.2016r.Zebrania śródokresowe w I półroczu kl. I, II, III
20.01.2017r.Wywiadówka za I półrocze kl. I, II, III
24.03.2017r.Zebranie śródokresowe w II półroczu kl. I, II, III
19.05.2017r.Zebranie z rodzicami klas I i II