Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 – początek zebrań godz. 17 ( o ile nie podano inaczej).

15.09.2017r.Zebranie z rodzicami wszystkich klas (wybór Rad Klasowych, opracowanie planów pracy Rad Klasowych )
10.11.2017r.Zebrania śródokresowe w I półroczu kl. I, II, III
19.01.2018r.Wywiadówka za I półrocze kl. I, II, III
23.03.2018r.Zebranie śródokresowe w II półroczu kl. I, II, III
18.05.2018r.Zebranie z rodzicami klas I i II