Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 – początek zebrań godz. 17 ( o ile nie podano inaczej).

 

• 12.09.2019r.

• 14.11.2019r.

• 23.01.2020r.

• 26.03.2020r.

• 21.05.2020r.