Międzynarodowe certyfikaty z języka niemieckiego

Certyfikaty językowe są od dawna znaną, aprobowaną i chętnie widzianą przez pracodawców, wyższe uczelnie i inne organizacje (fundusze stypendialne) formą potwierdzenia znajomości języka obcego. Fakt zdobycia certyfikatu jest także sygnałem dla rodziców o pozytywnym rozwoju językowym dziecka. Szkoła publiczna jako instytucja nie ma obowiązku przygotowywania uczniów do certyfikatów językowych. Fakt, iż mają one charakter odpłatny tym bardziej odsuwa ten jakże szczytny cel nauczania od szkoły. Jednak doświadczenie pokazuje, że odpowiednia motywacja uczniów sprawia, że przystępują oni do egzaminów językowych już w szkole średniej, co procentuje zarówno na wyższych uczelniach jak i w przyszłej pracy zawodowej.

W 2007 r. pani Beata Szczepańska zainicjowała w szkole przystąpienie 27 uczniów z klasy matematyczno – językowej i matematyczno-fizycznej do certyfikatu z języka niemieckiego Start Deutsch 2 w ramach projektu Instytutu Goethego „Międzynarodowe certyfikaty z języka niemieckiego – Akcja 2007 dla klas szkolnych”. Wyniki egzaminu w II LO były wg słów pana Ryszarda Maja – dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Języków Obcych – imponujące. Dzięki uprzejmości dyrektora Henryka Frynasa egzamin odbył się na terenie szkoły. Pani Beata Szczepańska przygotowywała uczniów do egzaminu w ramach dodatkowych nieodpłatnych zajęć. Certyfikaty Instytutu Goethego są potwierdzeniem dobrej znajomości języka jak i znakiem gwarantowanej jakości języka, opatrzone pieczęcią Goethe-Institut dokumentują precyzyjnie poziom biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Ponieważ projekt Instytutu Goethego cieszył się w skali kraju dużym powodzeniem był kontynuowany także w kolejnych latach. W edycjach 2007, 2008, 2009 i 2010 trud zdobycia certyfikatów językowych pod okiem pani Beaty Szczepańskiej podjęło łącznie 73 uczniów.