II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach jest szkołą, w której młodzież ma do wyboru kilka klas z rozszerzonym programem nauczania matematyki . Są to klasy o profilu matematyczno – fizycznym, matematyczno- geograficznym ,biologiczno- chemiczno – matematycznym a w latach ubiegłych matematyczno- językowym , matematyczno – informatycznym. Matematyka cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, zwłaszcza kiedy w 2010 roku stała się przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym . Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów , stwarzając im możliwość podjęcia nauki w takich klasach, jak również rozwijanie zainteresowań matematyką od 2004 roku organizujemy turniej dla gimnazjalistów naszych potencjalnych przyszłych uczniów.
Pomysł zorganizowania Powiatowego Turnieju Matematycznego „ Matematyka i ja w otaczającym świecie” dla uczniów gimnazjów powiatu starachowickiego zrodził się we wrześniu 2004r. , a głównymi inicjatorkami konkursu były nauczycielki matematyki Dorota Gęborek i Beata Żeber.

Cele turnieju to : popularyzowanie matematyki jako dziedziny nauki, ściśle związanej z otaczającym nas światem, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematyką wśród uczniów gimnazjów, rozwijanie zdolności twórczego myślenia, integrowanie uczniów powiatu starachowickiego interesujących się matematyką, promowanie kontynuowania kształcenia w szkole średniej z tradycjami matematycznymi.
Turniej adresowany jest do uczniów klas drugich i trzecich, przebiega w dwóch etapach : szkolnym i powiatowym. Etap szkolny odbywa się w szkole gimnazjalnej i mogą w nim brać udział chętni uczniowie, etap powiatowy ma miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym i biorą w nim udział najlepsi uczniowie z danej szkoły – szkolna komisja konkursowa typuje do udziału w etapie powiatowym czterech uczniów .

Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, na stałe znalazł swoje miejsce w kalendarzu konkursów szkolnych . W etapie szkolnym rokrocznie bierze w nim udział ponad 100 uczniów gimnazjów nr1,nr 2, nr 3, nr4, Społecznego Gimnazjum oraz uczniowie gimnazjów w Mircu, Szerzawach ,Wąchocku, Chybicach , Rzepinie , Krynkach, Rudzie i Pawłowie.

Inicjatywę wspiera Starosta Powiatu Starachowickiego, który objął patronat nad konkursem. Niezmiennie od 10 lat jest fundatorem nagrody głównej – kalkulatora graficznego .
VIII, IX, X edycja turnieju przebiegała pod Honorowym Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty , co jest dla nas organizatorów i dla naszej szkoły ogromnym zaszczytem i podnosi rangę i prestiż konkursu.

Laureaci Turnieju Matematycznego „ Matematyka i ja w otaczającym świecie” dla uczniów gimnazjów powiatu starachowickiego w latach 2004-2014:

Rok szkolnyNumer turniejuNazwisko i imię zwycięzcy Szkoła gimnazjalna
2017/2018XIVTuz SzymonSpołeczne Gimnazjum STO Starachowice
2016/2017XIIIPrzemyski JulianGimnazjum Nr 3 w Starachowicach
2015/2016XIIMiziewicz Weronika i Dąda PiotrGimnazjum w Szerzawach / Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach
2014/2015XISikorski BartłomiejSpołeczne Gimnazjum STO w Starachowicach
2013/2014 XBanaszczyk FilipGimnazjum w Wąchocku
2012/2013 IXFiega JakubSpołeczne Gimnazjum STO Starachowice
2011/2012 VIIIKaput PawełGim. Nr 2 Starachowice
2010/2011 VIIPastuszka KatarzynaGim. Nr 3 Starachowice
2009/2010 VITomczyk PatrycjaGim. Nr 4 Starachowice
2008/2009 VJabłońska KajaSpołeczne Gimnazjum STO Starachowice
2007/ 2008 IVFiega PawełSpołeczne Gimnazjum STO Starachowice
2006/2007 IIISzablicka IwonaGim. Nr 1 Starachowice
2005/2006 IIBabicka MariaSpołeczne Gimnazjum STO Starachowice
2004/2005 IKmieciak PaulinaGim. Nr 3 Starachowice