W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy naukę w następujących klasach:

Klasa A

HUMANISTYCZNO - LINGWISTYCZNA

rozszerzenia:- j. polski, historia, język obcy

nauczane języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański

zajęcia uzupełniające do wyboru: teatr, dziennikarstwo

rozszerzenia:- j. polski, historia, język obcy

Jeśli interesujesz się historią, problematyką medialną, społeczną, prawną, czy kulturoznawczą, chcesz uczyć się dwóch języków obcych w zakresie rozszerzonym – to ta klasa jest dla Ciebie!
Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach z pakietu humanistyczno-lingwistycznego, w którym proponujemy:

 • Spotkania z pracownikami naukowymi.
 • Warsztaty teatralne, filmowe lub dziennikarskie.
 • Udział w wydarzeniach kulturalnych.
 •  Udział w wymianach uczniowskich i projektach międzynarodowych.
 • Certyfikaty FCE British Council i Goethe Zertifikat A2/B1
 • Innowację językową „hiszpański po angielsku”
 • Naukę wybranych języków obcych w wymiarze rozszerzonym

Przygotujesz się do studiów na kierunkach: filologia polska, dziennikarstwo, prawo, historia, politologia, teatrologia, socjologia, lingwistyka, psychologia, europeistyka lub na uczelniach artystycznych.

Klasa C

BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

rozszerzenia: biologia, chemia, języj obcy

nauczane języki: język angielski, język niemiecki

rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy

Jeśli łączysz swoją przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, pielęgniarstwem, biotechnologią, inżynierią biomedyczną, weterynarią, rehabilitacją – ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w:

 • lokalnych i  ogólnopolskich programach prozdrowotnych i profilaktycznych
 • wykładach naukowych, warsztatach laboratoryjnych (np. „Noc Biologów”) organizowanych przez UJK i Politechnikę Świętokrzyską
 • wycieczkach przyrodniczych (lekcje w Ogrodzie Botanicznym)

Ponadto przygotujesz się do studiów na kierunkach: biologia, chemia, psychologia, ochrona środowiska, fizjoterapia, kosmetologia i innych…

Klasa B

MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA

rozszerzenia: geografia, matematyka, język obcy

nauczane języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański

 

rozszerzenia: geografia, matematyka, język obcy

Jeśli Twoją pasją jest odkrywanie tajemnic nauk o Ziemi, jesteś osobą ciekawą świata, lekcje rozszerzonej geografii są dla Ciebie. Interesujesz się tajemnicami bankowości? Rynku kapitałowego i  biznesu? Jesteś przyszłym przedsiębiorcą? Znawcą marketingu? – Twoje miejsce jest w tej klasie!

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w  zajęciach z  pakietu matematyczno-geograficzno-ekonomicznego. Proponujemy w nim:

 • ekonomia w praktyce – przedmiot uzupełniający
 • zajęcia terenowe – topografia (badanie środowiska przyrodniczego regionu)
 • wycieczki, rajdy rowerowe

Profil kierujemy do uczniów zainteresowanych kontynuowaniem nauki na kierunkach: logistyka, gospodarka przestrzenna, ekonomia, geodezja i  kartografia, geografia, geologia, oceanografia, inżynieria produkcji i wiele innych.